Kotiseutuyhdistys Tarvaiset kerää adressia Tarvashovin säilyttämiseksi ja remontoimiseksi

Vetoomuksessa reilut 1 000 nimeä

Kotiseutuyhdistys Tarvaiset kerää adressia, jossa vedotaan Tarvashovin eli nykyisen Tarvasjoen liikuntakeskuksen ja uimahallin säilyttämiseen ja remontoimiseen. Seutusanomien kuva-arkisto.

LIETO. Liedon Tarvasjoella sijaitsevan Tarvashovin eli nykyisen Tarvasjoen liikuntakeskuksen ja uimahallin tulevaisuus huolettaa tarvasjokelaisia. Kotiseutuyhdistys Tarvaisten entinen puheenjohtaja Heikki Mustamäki on kerännyt 16. joulukuuta alkaen ahkerasti nimiä adressiin, joka vetoaa Tarvashovin säilyttämiseen ja remontoimiseen. Nyt kuukauden jälkeen nimiä on adressissa toista tuhatta.

Sunnuntaina viimeksi tarkistaessani nimiä oli yhteensä 1 015. Niitä on kerätty niin nettiadressiin kuin paperillekin. Tälläkin hetkellä adressi on kirjoitettavissa esimerkiksi Tarvasjoen kaupalla sekä tietysti ympäri vuorokauden netissä, Mustamäki kertoo.

Mustamäellä on ajatuksena kerätä nimiä tammikuun loppuun asti.

Kuun vaihteessa kun adressi pitää toimittaa kunnanhallituksen kokoukseen edelleen käsiteltäväksi, toivon, että nimiä olisi merkittävä määrä. Onhan Tarvashovi rakennuksena merkittävä meille tarvasjokelaisille, Mustamäki sanoo.

Mustamäki oli itsekin mukana talkoissa, kun nyt 50-vuotiasta Tarvashovia vielä rakennettiin.

Remonttisuunnitelmat, joiden mukaan Tarvashovista tulisi nykyistä monipuolisempi liikunta ja kulttuurikeskus, ovat hyvät ja toimivat. Toteutuksen jälkeen Tarvashovi palvelisi niin tarvasjokelaisia kuin lietolaisia sekä koko Varsinais-Suomen aluetta tapahtumien viettopaikkana, toteaa Mustamäki.

Liedon tekninen lautakunta teki viimeisimmän tilannekatsauksen Tarvashovin peruskorjaukseen marraskuussa. 25.10.2017 päivitetyt peruskorjauksen kustannusarviot on laatinut Tarvashovin rakennuskonsultti Kari Kilkkilä. Arviot perustuvat viime elokuussa toteutettuihin luonnossuunnitelmiin. Kustannusarvio sisältää kokonaan vanhan osan salaojitusten, sadevesijärjestelmän, vesikattojen- ja sisätilojen kunnostukset päivitettyjen ARK-suunnitelmien mukaisesti sisältäen myös talotekniikan uusimisen kokonaan. Korjauksen kustannusarvio on reilu kaksi miljoonaa euroa.

Samaisessa marraskuisessa kokouksessa tekninen lautakunta hyväksyi vt. toimialajohtaja Ari Blomroosin tekemän muutetun ehdotuksen, jossa se päätti käynnistää selvityksen Tarvasjoen koulun liikuntatilojen toteutuksesta uudisrakennuksella.

Tarvashovi on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkä koulun liikuntatila. Iltaisin ja
viikonloppuisin Tarvashovi on erilaisten yhdistysten ja ryhmien liikuntakäytössä, Mustamäki muistuttaa.

Tässä on vielä monta monessa ennen kuin uudisrakennuksia voidaan alkaa edes haaveilla. Ilmaista sekään ei ole, sillä kunnalla ei ole liikuntahallille sopivaa tonttia olemassa koulun lähellä. Lisäksi maasto alueella on sellaista, että jo pitävien perustusten rakentaminen tuo kustannuksia. Tarvashovi on kallioisella tontillaan vankka tiilirakennus, joka vain kaipaa peruskorjausta, lisää Mustamäki.

Katariina Mäkinen-Önsoy