Hämeentien Itä-Nuolemoon yhdistävä liittymäsuunnittelu käynnistyy Liedossa

Sweco Ympäristö Oy:n suunnitteluinsinööri Mikko Silén esitteli tiesuunnitelman ensimmäisiä luonnoksia asukkaille suunnatussa tiedotusillassa Liedon kunnantalolla 25. tammikuuta. Kuva: Ragip Önsoy.

Liedon keskusta-alueella aloitetaan tällä viikolla uuden liittymän sekä Ruohomäentien jatkon suunnittelu Itä-Nuolemon asemakaava-alueelta Hämeentielle. Liedon kunta, ELY-keskus ja Sweco Ympäristö Oy esittelevät suunnitelmia asukkaille seuraavan kerran maalis–huhtikuun vaihteessa.

LIETO. Liedon kunta ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ovat käynnistäneet tiesuunnitelman valtatien 10 parantamiseksi Liedon keskustataajamassa. Tiesuunnitelma käsittää kanavoidun liittymän sekä Ruohomäentie-nimisen kadun rakentamisen Itä-Nuolemon asemakaava-alueelle. Liittymän sijainti on esitetty lainvoimaisessa Liedon yleiskaavassa 2020.

Sweco Ympäristö Oy:n suunnitteluinsinööri Mikko Silén esitteli tiesuunnitelman ensimmäisiä luonnoksia asukkaille suunnatussa tiedotusillassa Liedon kunnantalolla 25. tammikuuta.

– Suunnitelman tavoitteena on parantaa valtatien liikenneturvallisuutta taajama-alueella. Ruohomäentien ja Hämeentien yhdistävään liittymään on suunniteltu liikenneportaalia ja katuvaloja, Silén sanoo.

Liedon kunnan kunnallistekniikkapäällikkö Henna Paajasen mukaan Hämeentielle jatkettavasta Ruohomäentiestä tulee läpikulkutie Itä-Nuolemon asuinalueelle.

– Ruohomäentie tulee olemaan kiinni Tyllin alueen päästä vain rakennustöiden ajan, Paajanen jatkaa.

Suunnittelu vasta alkumetreillä

Liittymärakentamisen ja siihen liittyvien tielinjausten suunnittelu on nostattanut tunteita alueella asuvien keskuudessa. Liedon kunta lupaa tiedottaa hankkeesta jatkossa entistäkin paremmin.

ELY-keskuksen projektipäällikkö Timo Bäcklund korostaa, että tiesuunnitelmaa on tässä vaiheessa vasta luonnosteltu. Kun tarkempi karttasuunnitelma saadaan nähtäville, maanomistajille ja muille hankkeesta kiinnostuneille asukkaille järjestetään toinen tiedotus- ja keskusteluilta.

Suunnittelu alkaa virallisesti tällä viikolla. Asukasilta sijoittuu näillä näkymin maalis–huhtikuulle, Bäcklund toteaa.

Yhteys Nuolemon laajenevalle asuinalueelle

Tiesuunnitelma perustuu asemakaavaan, jonka tarkoituksena on omakoti- ja pientalotonttien tarjonnan lisääminen Liedon Kirkonseudulla vuodesta 2018 alkaen. Itä-Nuolemon kaava-alue sijaitsee Kirkonseudun kunnanosassa Nuolemon ja Ankan alueiden välillä.

– Tämän vuoden aikana maaliin vietävän asemakaavan mukaiselle uudelle asuinalueelle sijoittuisi kaikkinensa noin sata asuntoa, Liedon kunnan kaavoitusinsinööri Juha Mäki sanoo.

Liikenneviraston päätöksellä lainvoimaista tiesuunnitelmaa aletaan toteuttaa sitten kun asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa.

– Toteutukseen päästään varsinaisesti ensi vuoden puolella, kunhan tiesuunnitelma on käynyt läpi lainmukaiset lausuntokierroksensa ja päätös rakennustöiden aloittamisesta on tehty, Bäcklund ELY-keskuksesta selventää.

– Tiesuunnitelmassa suunnitellaan tiealueiden lisäksi muun muassa liittymät, kevyen liikenteen väylät ja meluntorjunta sekä yksityiskohtina esimerkiksi linja-autopysäkit ja muut tiehen kuuluvat rakennelmat. Tiesuunnittelun lopputuloksena on maantielain mukaan hyväksyttävä suunnitelma, josta tehtävä päätös mahdollistaa rakentamisen aloituksen, lisää Bäcklund.

Katariina Mäkinen-Önsoy