Raision sivistyslautakunta esittää lisämäärärahaa digitutorien koulutukseen

Hankkeen käynnistyessä esimerkiksi Vaisaaren koulussa voi olla pian opettajien oma digitutori. Seutusanomien kuva-arkisto.

RAISIO. Raision sivistyslautakunta päätti 24. tammikuuta kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa vuoden 2018 talousarvioon. Lisämääräraha liittyy opetushallituksen 1.12.2017 päivättyyn päätökseen myöntää Raision kaupungin Ota haltuun ja jaa! -hankkeelle 34 800 euroa avustusta tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen. Hankkeen kokonaismenot ovat 43 500 euroa, joista omarahoitusosuus on 20 prosenttia.

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmuksen mukaan Ota haltuun ja jaa! -hankkeen tavoitteena on kehittää koulujen henkilöstön tietoteknistä osaamista. Mallissa Raisiossa toimisi tutoropettaja, joka paitsi auttaisi muita opettajia uusien opetussuunnitelmien käyttöönotossa myös edistäisi koulussa opetuksen ja oppimisympäristöjen digitalisaatiota.

– Hankkeen kautta tavoittelemme vahvempaa digiosaamista kaupunkimme kouluissa. Koulutettavien tutoropettajien on sitten määrä jakaa tietotaitojaan eteenpäin muun henkilökunnan keskuudessa. Vertaistukeen perustuva tutoropettajamalli vaikuttaa lupaavalta. Pääsemme viilaamaan suunnitelmia tarkemmin kokoon jälleen muutaman viikon päästä pidettävässä kokouksessa, Lehmus sanoo.

Tutoropettajatoiminnan levittämistä Suomen kouluihin tuetaan vuosina 2016–2018 yhteensä 23 miljoonalla eurolla. Toiminta on osa hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaa Uusi peruskoulu -ohjelmaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy