Paimiossa onnistuttiin tasapainottamaan taloutta

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys oli ylijäämäinen ja tulevaisuuteen satsaava. Korkea lainamäärä aiheuttaa kuitenkin harmaita hiuksia.

PAIMIO. Vielä pari–kolme vuotta sitten Paimiossa oltiin taloudellisessa kurimuksessa, mutta kaupunginhallituksen hyväksymän ensi vuoden talousarvion mukaan parina viime vuonna korjattu kurssi jatkuu. Kaupunginhallitus esittää 15. marraskuuta kokoontuvalle valtuustolle varsin maltillisen, noin 350 000 euroa ylijäämäisen budjetin hyväksymistä.

Kuten kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki omassa katsauksessaan esittelee, viime vuoden tilinpäätös, kuluvan vuoden ennuste ja ensi vuoden talousarvio osoittavat, että kaupungin talous on tasapainottunut, mikä puolestaan todistaa sen, että kaupungissa on tehty oikeanlaisia taloudellisia ratkaisuja.

Jussinmäki myös kiitteli hallintokuntien kulukuria. Kaupunginhallitushan antoi luonnollisesti varsin tiukat talousarvion laadintaohjeet, ja hallintokunnat pystyivät vastaamaan huutoon. Hallintokuntien talousarvioesityksissä ulkoiset toimintamenot oli saatu pidettyä aisoissa, sillä menojen kasvua viime vuoteen verrattuna oli vain 1,1 prosenttia, ja vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna menot jopa laskevat 0,9 prosenttia.

Vistan koulu isoin investointi

Ensi vuoden suurin investointi Paimiossa on meneillään oleva Vistan koulukeskuksen peruskorjaus. Siihen on ensi vuodelle varattu yli puolitoista miljoonaa euroa – kokonaisbudjetti koulukeskuksen saneeraukselle on yli kaksi miljoonaa euroa.

Palveluiden, ja ennen kaikkea lapsiperheiden palveluiden, merkittävin muutos ensi vuonna on elokuussa valmistuva yksityinen 96-paikkainen päiväkoti. Kaupunki tulee hankkimaan palveluita tästä päiväkodista antaen lasten vanhemmille palveluseteleitä. Samalla Paimiossa suljetaan tilapäisiä päiväkoteja. Ainakin Kyysilän koulun tilojen käyttäminen päiväkotitoimintaan loppuu.

Ensi vuoden investointien kokonaispotti on hieman alle 3,5 miljoonaa euroa.

Lainamäärä yhä aivan liian suuri

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupungilla on vielä heikkouksia, joista selkeästi suurin on liian suureksi kasvanut lainamäärä. Vaikka viime vuodet Paimio on onnistunut lyhentämään pitkäaikaista lainaansa, eikä ole uutta juuri nostanut, ovat alijäämäiset vuodet kasvattaneet lainamäärän noin 4 500 euroon asukasta kohden. Tämän vuoden ennusteen mukaan loppuvuodesta päästään hieman alle 4 500 euron, mutta suurta muutosta ei lainakannan kehityksessä ole näkopiirissä.

– Paimion kaupungin taloudessa on edelleen ratkaistavia ongelmia. Tärkein näistä on saada ratkaisu kaupungin velkaantumiseen. Se on nyt saatu pysähtymään ja seuraavaksi meidän on mietittävä, miten kaupungin velkataakkaa voidaan hallitusti alentaa, toteaa kaupunginjohtaja Jussinmäki talousarviokatsauksessaan. Samalla on mietittävä toimenpiteitä kassavirran kehittämiseksi.

Tuloveroprosentissa tai kiinteistöveroprosenteissa kaupunginhallitus ei nähnyt korotuspaineita, joten se esitti valtuustolle veroprosenttien pitämistä ennallaan. Tuloveroprosentti on ollut 20,75 vuodesta 2015 lähtien.

Marko Vuosjoki