Naantalissa luotetaan talouskasvuun

Naantalin veroprosentteihin ei muutoksia hallituksen esityksessä

Naantalin kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Sirpa Hagsberg (sdp), Markku Tuuna (kok), 1.varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps) kertoivat, että Naantalin hallituksen päätökset olivat yksimielisiä.

Naantali panostaa liikuntaan ja kaupungin houkuttelevuutta tullaan lisäämään. Keskusta-alueen rakentaminen alkaa kesällä 2018. Valtuusto päättää budjetista 13. marraskuuta.

NAANTALI. Suomen ja varsinkin Varsinais-Suomen talouden kehitys näkyy myös Naantalissa. Työttömyys on laskenut Naantalissa vuoden aikana 1,7 prosenttiyksikköä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt vuoden aikana 306:sta 237:ään ja alle 25-vuotiaiden työttömyys 99:stä 82:een. Kaupungin asukaskohtainen velkamäärä on vuoden 2018 lopussa 1625 euroa. Naantalin tuloveroprosentti (19,00) ja kiinteistöveroprosentit säilyvät samoina.

Vuoden 2017 tilinpäätöksestä on tulossa parempi talousarvioon verrattuna. Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden tuloksen arvioitiin olevan 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kahdeksan kuukauden raportissa ylijäämäksi arvioitiin 2,5 miljoonaa euroa. Vaikka valtionosuuksien väheneminen tulee kiristämään taloutta, niin vuonna 2018 ei näillä näkymin heikennetä palveluita.

Liikuntaan ja harrastustoimintaan panostetaan

Naantalissa tullaan panostamaan liikuntapalveluiden edistämiseen, kun ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien parantamiseen investoidaan lähes miljoona euroa. Rymättylän koulun pihalle rakennetaan lähiliikuntapaikka, Karvetin liikunta-alueelle monitoimikenttä, Kalevanlahtea myötäilevän rantaraitin ympäristön parannetaan, Kuparivuoren urheilukenttä kunnostetaan ja skeittiparkkia laajennetaan. Pyöräilijöiden ja kävelijöiden liikuntamahdollisuuksia parannetaan päällystämällä kevyen liikenteen väyliä.

Ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien tukemiseksi otetaan käyttöön seniorikortti syksystä alkaen. Myös lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintamalli otetaan käyttöön.

Saaristoalueen bussien iltavuoroja tullaan lisäämään linjalle Naantalin keskusta – Merimasku – Rymättylä, millä palvellaan esimerkiksi harrastuksiin osallistuvia nuoria.

Keskusta-alueen rakentaminen alkaa kesällä 2018

Naantalin uuden keskusta-alueen rakentaminen alkaa kesällä 2018. Alueen ensimmäiseen kortteliin rakennetaan mahdollisesti kaksi uutta kerrostaloa. Luonnonmaalla sijaitsevalle Kukolanvainion alueelle tulee kesään 2018 mennessä yli 60 omakotitalotonttia kunnallistekniikan piiriin.  Jos kaikki asuntorakennushankkeet etenevät suunnittelulla tavalla, niin vuonna 2018 valmistuvien asuntojen määrä voi nousta 150 asunnon tasolle.

Naantali hakee mahdollisesti vuoden 2022 asuntomessuja. Jos se saa ne toteutettavakseen, niin kaupungin bruttoinvestoinnit vuosina 2018 – 2021 ovat noin 37,2 miljoonaa euroa. Ilman asuntomessuja investoinnit tälle ajalle ovat noin 29 miljoonaa euroa.

Naantalissa panostaan myös matkailuun. Vanhankaupungin rannalle suunnitellaan korkeatasoista valaistusjärjestelmää ja äänentoistoa. Matkailuun liittyviä kiinteistöjä, kuten Kaivokadon Muumitaloa sekä Amandiksen ja Naantalin matkailun tiloja tullaan kunnostamaan. Naantalin matkailu Oy:lle esitetään lisärahoitusta kaupungin yhteismarkkinointiin ja tapahtumien järjestämiseen.

– Väestö näyttää edelleen ikääntyvän, mutta monipuolisella ja määrältään riittävällä asuntorakentamisella tätä kehitystä voidaan hidastaa, Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen kertoo.

Hallituksen varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila kertoo, että myös esimerkiksi liikuntapalveluihin panostamisella koetetaan lisätä Naantalin houkuttelevuutta.

Jaakko Väisänen