Maaseutumatkailusta haetaan elävyyttä Maskun kyliin

Paikalla kyläillassa oli kolmen paikallisen yrityksen edustajat Kaiturin tilalta (kuvassa), Askaisten kartanosta sekä Kivimäen matkailutilalta, jotka kehittävät aktiivisesti luontomatkailua Maskussa. Kuva: Ragip Önsoy.

Maskulaisiin yrityksiin ja nähtävyyksiin on suunnitteilla yhtenäiset opasteet, virkistysreitit ja matkailukartat.

MASKU. Lemun koululla 14. marraskuuta järjestetyssä Elävyyttä Maskun kyliin -tilaisuudessa oli paikalla 16 henkeä. Mukana oli muun muassa paikallisia yrittäjiä ja yhdistysaktiiveja.

Illan aikana osallistujat saivat tutustua alustaviin reittiehdotuksiin, jotka Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten/ProAgria Länsi-Suomen maisemasuunnittelija Katri Salminen päivitti tilaisuuden jälkeen Matkaillen kylillä -hankkeen kotisivuille.

– Kyseessä olevat reitit ovat todella vasta ehdotuksia, eli en ole vielä käynyt maastossa tutustumassa näihin reitteihin ja varmistamassa linjauksia. Kaikki reitit kulkevat kuitenkin yleisillä teillä, osa pyöräteitä pitkin ja osa autotien reunassa. Reitteihin on tarkoitus hommata viralliset ruskeat pyöräreitti-kyltit, hän kertoo.

– Osallistujat merkitsivät karttaan ongelmapaikkoja ja maisemallisesti upeita paikkoja ja pohtivat, miksi nämä ovat ongelmallisia tai upeita. Matkaillen kylillä -hankkeen lopputuloksena Maskun kylien alueella on pyöräily- ja melontakartta, joka julkaistaan niin sähköisessä kuin printtimuodossa, hän lisää.

Alustavat reittisuunnitelmat löytyvät kartasta, joka oli maskulaisten kommentoitavana työpajaillassa 14. marraskuuta. Kartta löytyy myös sähköisessä muodossa Matkaillen kylillä -hankkeen kotisivuilta.

Satsaus luontomatkailuun

Salminen on hyvillään siitä, että Maskun kuntakin on pohtimassa matkailun edistämistä sekä luontomatkailuun satsaamista. Maskun kunnan teknisen johtajan Jukka Niemeläisen esitys tilaisuudessa herätti keskustelua ja terveisiä matkailuun panostamisesta lähetettiin eteenpäin kunnanvaltuustolle vietäväksi. Esille otettiin myös itäisten kuntien reitistöhanke Kaarinassa, Liedossa, Paimiossa ja Sauvossa. Vastaavaa toivottiin Maskunkin alueelle.

Kyläillassa Salminen alusti maiseman tuotteistamisesta, jota hän kävi läpi erilaisten maisemaelementtien, kuten kauko-, lähi-, kulttuuri-, luonnonmaiseman, sekä maiseman historian ja nykypäivän kautta.

– Maiseman tuotteistamisessa tulee miettiä asiakasta; kuka hän on, mitä hän odottaa ja miten asiakkaan odotuksiin voidaan vastata? Esimerkiksi näköala, luonnon hiljaisuus tai paikan tarina voivat olla lähtökohtana maiseman tuotteistamisessa palveluksi. Tarina auttaa asiakasta paikkaan samaistumisessa ja luo elämyksellisyyttä, Salminen ideoi.

Kestävät toimenpiteet kulttuurimaiseman säilyttäjinä

Salmisen mukaan maaseutumaiseman hyödyntäminen kestävällä tavalla lisää alueen vetovoimaisuutta matkailukohteena.

– Maaseutumaisemalle ominainen avoimuus ja monimuotoisuus on kuitenkin monin paikoin häviämässä näkymien umpeutumisen vuoksi. Kylien kulttuurimaisemat ja matkailukohteet tarvitsevatkin säännöllistä hoitoa ja ylläpitoa sekä kokonaisvaltaista suunnittelua, hän muistuttaa.

Kaksivuotisen, 31.8.2018 asti käynnissä olevan, Matkaillen kylillä -hankkeen tarkoituksena on kehittää kylien ja muiden laajempien matkailukokonaisuuksien matkailullisia vetovoimatekijöitä ja edistää niiden tunnettuutta yhteisellä markkinointimateriaalilla. Hankkeessa etsitään kylien maisemalliset ja matkailulliset vahvuudet yhdessä kyläläisten ja eri sidosryhmien kanssa ja laaditaan suunnitelmat keskeisten kohteiden kunnostamiseksi tai matkailijoita kiinnostavien tapahtumien toteuttamiseksi. ProAgria Länsi-Suomi ry:n hanke toteutetaan Leader-ryhmien Ravakan ja Varsin Hyvän rahoituksella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Katariina Mäkinen-Önsoy