Sauvon kuntavaalipaneelissa keskusteltiin kunnan elinvoimaa lisäävistä ja syrjäytymistä ehkäisevistä keinoista

Kuva: Päivi Inkinen.

SAUVO. Turun Seutusanomat järjesti Sauvon kirjastossa kuntavaalipaneelin tiistaina 21. maaliskuuta. Paneelissa keskusteli seitsemän kuntavaaliehdokasta: Mika Rauhala (KD), Esko Kiviranta (Keskusta), Jari Hakkarainen (Kokoomus), Jarkko Ahonen (Perussuomalaiset), Mari Kesälä (SDP), Marko Pekkarinen (Vasemmistoliitto) ja Greta Rossi (Vihreät). Paneelin juonsi Seutusanomien päätoimittaja Kimmo Muttilainen ja avauspuheenvuoron piti kirjastonjohtaja Päivi Inkinen.

– Olen ylpeä, että kirjasto pystyy tarjoamaan tilat tällaiselle foorumille. Uusi kirjastolakikin edellyttää kirjastolta kansalaisten aktivoimista, joten kirjasto sopii tällaiselle paneelille erinomaisesti. Nyt on tulossa mullistavat ajat ja kaikenlaista innovatiivisuutta tarvitaan, joten onnea menestystä kaikille ehdokkaille!

Panelistit pääsivät linjaamaan kunnan tärkeimpiä tulevaisuuden tehtäviä sen jälkeen, kun sote-uudistus on saatu maaliin.

Greta Rossi haluaa Sauvon huolehtivan kaikista kuntalaisista vauvasta vaariin. Erityisesti hän nostaa esiin nuoret.

– Sauvon tulee olla nuorille niin hyvä kunta, että he palaavat tänne, vaikka lähtisivät välissä opiskelemaan muualle, hän toteaa. Keinoiksi siihen hän esittää muun muassa laatuun satsaamisen koulutuksessa ja sivistystyössä.

Myös Mari Kesälä näkee nuoret avainasemassa.

– Nuoriso on peili maailmalle. Jos meidän nuoret voivat hyvin, he markkinoivat meitä muualla. Sauvossa on hyvä me-henki ja koko kylä kasvattaa -projekteja. Meillä on monta hyvää esimerkkiä siitä, että ketään ei jätetä ja kaikista pidetään huoli, hän iloitsee.

Marko Pekkarinen pitää kunnan tärkeimpänä tehtävänä laadukkaiden ja kohtuuhintaisten palveluiden järjestämistä. Lisäksi hän haluaisi varmistaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja erityisryhmien liikuntapalvelut sekä minimoida koulutusleikkaukset kuntatasolla. Lisäksi hän nostaa esiin köyhyyden ehkäisyn.

– Vähävaraisten osuus Suomessa kasvaa koko ajan. Köyhyys koskettaa myös yllättävän montaa pienviljelijää. Kunnalla on mahdollisuus omilla hankinnoillaan helpottaa viljelijöiden tilannetta, hän muistuttaa.

Jarkko Ahonen näkee tärkeimmäksi asiaksi kunnan itsenäisyyden.

– Sauvon yllä on leijaillut uhkakuvia jo vuosikaudet. On puhuttu jopa pakkoliitoksista. Tulevaisuuden tärkein tehtävä onkin pysyä itsenäisenä ja taata hyvät peruspalvelut jatkossakin. Kuntalaisten on täällä helppo lähestyä päättäjiä ja kunnan hallintoa. Kunnalla on pieni hallinto ja silti palvelut toimivat hyvin, hän kehuu.

Mika Rauhala jatkaa samoilla linjoilla.

– Päätöksenteko on siirtymässä kauemmas, esimerkiksi sote-uudistuksen kautta. Lähellä ja ripeästi tehtävät päätökset ovat pienen kunnan etu. Päätösten pitäisi perustua siihen, että Sauvossa pystyy asumaan koko elinkaaren ajan, hän vastaa.

Jari Hakkarainen haluaa panostaa erityisesti niihin, jotka eivät itse pysty pitämään puoliaan. Hän nostaa esimerkiksi lapset ja vanhukset. Työikäisen väestön suurin kysymys on hänen mielestään työssä jaksaminen.

– Sitä edesauttaa hyvät kuntoilupalvelut. Niitä voisi Sauvossa monipuolistaa. Se ei ole vain kunnan asia, vaan myös yksityisten tahojen, hän sanoo.

Esko Kiviranta haluaa tulevaisuudessa kehittää Sauvoa viihtyisänä ja turvallisena asuinympäristönä ja panostaa varhaiskasvatukseen ja hyviin palveluihin.

Sauvoon lisää elinvoimaa

Kun panelistit pohtivat, miten kuntaan saadaan lisää elinvoimaa, Kiviranta nosti esiin kunnan hyvän tonttitarjonnan. Tarjolla on tontteja niin taajamasta kuin meren ääreltä sekä kunnalta että yksityisiltä myyjiltä. Yhteensä tontteja on tällä hetkellä tarjolla noin 90. Lisäksi tonttitarjontaa on paljon myös yrityksille.

– Tonttien markkinointia on tehty tähän asti messuilla ja pienillä rahoilla. Ehkä meidän pitäisi mennä sosiaaliseen mediaan. Sitä kautta voisimme saada Sauvoon myös lisää matkailijoita, hän ideoi.

Ahonen on samoilla linjoilla:

– Sauvoa pitäisi markkinoida enemmän, sillä nyt Sauvo on kuin piilotettu helmi. Ne, jotka tänne löytävät ovat hyvin tyytyväisiä, hän sanoo. Ihmiset viihtyvät Sauvossa hänen mukaansa muun muassa urheilun ja kulttuurin vuoksi.

– Sauvossa on parhaillaan kunnon jalkapallobuumi. 3000 asukkaan kylällä on nyt jalkapallojoukkueet kakkosessa ja nelosessa. Se on ennenkuulumatonta, hän kehuu.

Myös Hakkarainen toteaa, että ihmiset tulevat Sauvoon kaukaakin kulttuurin pariin. Lisäksi hän nostaa Sauvon valttikortiksi lähi- ja luomuruuan. Elinvoimaisuuden lisäämisen ensimmäisenä lähtökohtana hän näkee kuitenkin sen, että Sauvoon saadaan lisää asukkaita ja yrittäjiä ja sitä kautta laajempi veropohja ja parempi talous.

Kesälä panostaisi elinvoiman lisäämisessä yhteistyöhön.

– Kaikilla tulee olla sama tavoite. Keinoja on toki monia. Kunnan, kuntalaisten ja yrittäjien yhteistyöhön tarvitaan ketteryyttä, innovatiivisuutta, rohkeutta ja uskoa tekoihin, hän listaa.

Pekkarinen haluaisi päivittää kunnan hankintaohjeistuksen.

– Sauvossa se on vuodelta 2010. Jos hankintaohjeistuksessa nostettaisiin mittapuiksi eettisyys, ekologisuus ja lähituotanto esimerkiksi kouluruuassa, se suosisi meidän omia tuottajia, hän ideoi.

Rauhala haluaisi kehittää kunnan keskustaajamaa niin, että se olisi houkutteleva ja virkeä ulkopuolistenkin silmissä.

– Olisi hyvä, että vierailijalle jäisi jotain erityisen positiivista Sauvosta mieleen, hän pohtii.

Julkisesta liikenteestä ja ennaltaehkäisevistä palveluista

Yleisö kysyi panelisteilta muun muassa julkisesta liikenteestä ja työstä huonosti voivien perheiden hyväksi.

Rossi näkee julkisen liikenteen tukemisen ehdottoman tärkeänä.

– Sauvosta ei voida tehdä vain autoilijoiden kuntaa. Ehdottomasti tähän täytyy satsata, hän sanoo. Hän olisi myös valmis selvittämään Föliin liittymistä, esimerkiksi yhteistyössä Paimion kanssa, joka myöskin on tällä hetkellä osin Fölin ulkopuolella.

Ahonen nostaa ongelmiksi muun muassa työmatkaliikenteen mahdottomuuden julkisella liikenteellä. Toisaalta hän ymmärtää, ettei yksityinen firma voi ajaa tappiollisia vuoroja, joten hän on valmis tukemaan julkista liikennettä kunnan varoista niin, että se säilyy ja jopa paranee.

Kesälä ja Kiviranta lähtisivät aluksi selvittämään julkisen liikenteen todellista tarvetta ja sen järjestämisen eri vaihtoehtoja. Hakkarainen ehdottaa avuksi nykytekniikan mahdollistamia uusia vaihtoehtoja, esimerkiksi erilaisia kutsumenetelmiä. Hän puolustaa julkista liikennettä ennen kaikkea siksi, että se mahdollistaa nuorten ja vanhusten liikkumisen.

Lisäksi yleisö kysyi ehdokkailta keinoja niiden perheiden auttamiseksi, jotka ovat syrjäytymisuhan alla.

Ahosen mukaan Sauvo on niin pieni kunta, että apua tarvitsevat perheet ovat aika hyvin tiedossa. Ongelma onkin se, että kaikki eivät halua ottaa apua vastaan.

Pekkarinen on tehnyt 18 vuotta lastensuojelutyötä ja pitää ensiarvoisen tärkeänä, että se työ tehdään ennaltaehkäisten. Jos sote-uudistus menee tällaisenaan läpi, kaikki ennaltaehkäisevä työ on tulevaisuudessa kuntien vastuulla.

– Yksi vaihtoehto voisi olla perheneuvolapalvelujen tarjoaminen esimerkiksi kaikille 13-vuotiaiden lasten perheille. Tämä vaatii isompia harteita ja olisi hyvä selvittää yhteistyömahdollisuus Paimion kanssa, hän vastaa.

Kesälä ja Hakkarainen nostavat yhteisöllisyyden avainasemaan. Kaiken avun ei tarvitse tulla julkiselta puolelta, sillä Sauvossa koko kylä kasvattaa. Hakkarainen antaa esimerkin sosiaalisen median hyödyntämisestä.

– Jouluapu internet-sivustolla avautuu kartta, johon perheet saavat ilmoittautua, jos ovat vähävaraisia. Ne, jotka haluavat auttaa, klikkaavat kunnan, johon haluavat lahjoittaa. Sitten avun tarvitsija saa toivoa. Samantyyppisesti somea voisi käyttää hyödyksi ympäri vuoden. Vapaaehtoisuus ja anonyymiys madaltaa kynnystä pyytää apua ja auttaa, hän uskoo.

Rossi panostaisi tässä asiassa matalan kynnyksen vapaaehtoistyöhön kuten kaveritoimintaan. Lisäksi hän toivoisi, että kaikki kuntalaiset kysyisivät toisiltaan, mitä kuuluu. Kun hän muutti Sauvoon, hän kävi ensitöikseen esittäytymässä naapureilleen. Yhteisöllisyyttä voisi Rossin mukaan parantaa esimerkiksi sauvolaisten oma Facebook-foorumi, jonka kautta voisi etsiä itselleen lenkkiseuraa tai lapsille leikkikavereita.

Janica Vilen

 

 

Sauvon kuntavaalipaneeli järjestettiin osana Seutusanomien kuntavaalikiertuetta, joka käsittää yhteensä kymmenen Turun seudun kuntaa. Torstaina 23.3. vuorossa on Paimio, 28.3. Lieto ja 30.3. Kaarina. Kaikki vaalipaneelit ovat katsottavissa suorina ja myös jälkikäteen Turun Seutusanomien Youtube-kanavalla.