Eloranta: Lounais-Suomen talouskasvun edellytykset turvattava viipymättä

Lounais-Suomeen kuuluu tällä hetkellä todella hyviä uutisia. Valmet Automotive ilmoitti tänään uudesta sopimuksesta Mercedes-Benzin kanssa ja 1000 uuden työntekijän palkkaamisesta.  Rolls-Royce kertoi aiemmin tässä kuussa perustavansa Turkuun etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskuksen. Aikaisemmin Meyerin telakka on ilmoittanut tuotannon nousevan ja tilauksia on nyt jo 2020 -luvun puoliväliin saakka.

– Lounais-Suomi onkin positiivisen rakennemuutoksen edessä. Tämän vuoksi ammattitaitoisen kotimaisen työvoiman tarjonnasta täytyy nyt huolehtia. Mitä tehokkaammat ja suorituskykyisemmät koulutus-ja työllisyystoimenpiteet luodaan, sitä paremmat ovat edellytykset, että Turun ja Uudenkaupungin kasvu tehdään kotimaisin voimin ja suomalaisella työllä, Eloranta pohtii.

Uudenkaupungin autotehtaalla on nyt 2 300 työntekijää. Lähiaikoina työt aloittaa 300 henkeä. Tämän vuoden lopussa autotehtaan henkilöstömääräksi arvioidaan 3 700. Meyerin telakan nykyinen noin 4000 työntekijän joukko kasvaa uusien tilausten myötä vuoteen 2020 mennessä ensin 7500:an ja vuosina 2022-2024 11000 henkilön tasolle. Kerrannaisvaikutuksineen telakan ympärille syntyy yhteensä 30000 henkilötyövuoden kasvuvaikutus. Rolls-Royce ei ole vielä kertonut, millaisia työllistämisvaikutuksia tutkimuskeskus voi Turkuun tuoda.

– Nyt pitää huolehtia siitä, että näihin henkilöstötarpeisiin vastataan aloittamalla nopeasti tarvittavaa koulutusta sekä toisella asteella että korkeakouluissa meri- ja valmistavan teollisuuden kasvun turvaamiseksi. Tarvitsemme Turun seudulle laajan koulutuksen uudistuksen, joka sisältää uusia ratkaisuja sekä insinöörikoulutukseen, DI -koulutukseen, 2. asteen ja aikuiskoulutukseen että koulutusta ja tutkimusta tukeviin rakenteisiin. Tärkeä tavoite on myös saada teknillinen tiedekunta Turkuun, mihin tulisi kaksi uutta koulutusalaa, konetekniikka ja materiaalitekniikka, Eloranta painottaa.

– Samalla kannattaa muistaa, että meillä on 100000 alle 30-vuotiasta nuorta ja 200000 aikuista vailla toisen asteen koulutusta. Nyt olisi loistava tilaisuus tarjota heille suoraan työllistymiseen johtavaa koulutusta, Eloranta muistuttaa.

– Jotta Lounais-Suomen vahva talouskasvu saadaan maksimaalisesti hyödyttämään koko Suomen talouskehitystä ja elinvoimaisuuden kasvua, tarvitaan nyt nopeita ja joustavia koulutus- ja logistiikkaratkaisuja sekä valtiovallan tukitoimia niiden synnyttämiseksi, Eloranta painottaa.

Eeva-Johanna Eloranta