Lieto yrittäjyysilmapiirivertailun kärjessä – Naantali toinen ja Kaarina kolmas

YRITTÄJYYS. Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen 2017 mukaan maakunnan yrittäjyysilmapiiri sekä arviot kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä ovat parantuneet niin ikään edelleen viime vuodesta. Yrittäjyysilmapiiriltään parhaaksi seutukunnaksi nousi tänä vuonna Turun seutu ja parhaiksi kunniksi Lieto, Naantali ja Kaarina.

Liedon yrittäjyysilmapiiriä pitää hyvänä tai erinomaisena 83 prosenttia kyselyyn vastanneista lietolaisista yrittäjistä. Yrittäjyysilmapiiriä kuvaava saldoluku on 81. Lietolaisyrittäjät ovat myös tyytyväisimpiä kunnan ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Kyselyyn vastanneista lietolaisista yrittäjistä 75 prosenttia arvioi yhteistyön hyväksi ja erinomaiseksi eikä yksikään vastaaja pitänyt yhteistyötä huonona. Toimitilojen ja tonttien saatavuus arvioidaan niin ikään maakunnan parhaaksi Liedossa.

Naantalissa 76 prosenttia pitää yrittäjyysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena ja yrittäjyysilmapiiriä kuvaava saldoluku on 74. Kolmantena yrittäjyysilmapiirivertailussa on Kaarina, jossa 72 prosenttia pitää yrittäjyysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena ja yrittäjyysilmapiiriä kuvaava saldoluku on 63. Raisiossa yrittäjyysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena pitävien osuus on 67 prosenttia (saldoluku 61). Turussa vastaavat luvut ovat 53 prosenttia (saldoluku 47) sekä Salossa 61 prosenttia (saldoluku 51).

Kolmantena yrittäjyysilmapiirivertailussa on Kaarina, jossa 72 prosenttia pitää yrittäjyysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena ja yrittäjyysilmapiiriä kuvaava saldoluku on 63. Raisiossa yrittäjyysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena pitävien osuus on 67 prosenttia (saldoluku 61). Turussa vastaavat luvut ovat 53 prosenttia (saldoluku 47) sekä Salossa 61 prosenttia (saldoluku 51).

Varovaista taloutta

Kun muissa kunnissa alkaneeseen vuoteen lähdetään viime vuotta toiveikkaammissa odotuksissa, ovat naantalilaiset ja raisiolaiset yrittäjät pääosin viime vuotta varovaisempia talousodotuksissaan. Raisiossa sekäinvestointiodotusten ettähenkilökunnan määrän odotukset ovat painuneet miinukselle, joskin kannattavuusodotuksissa Raisiossa ollaan selvästi viime vuotta toiveikkaampia. Maakuntaennusteen tulos ennustaa, että niin ikään Naantalissa kokonaisinvestoinnit laskevat tänä vuonna. Molemmissa kunnissa investointiodotusten saldoluvut ovat miinuksella. Naantalissa -3 (pudotusta viime vuoteen peräti 28 yksikköä) ja Raisiossa -6 (pudotusta viime vuoteen 8 yksikköä).

Turkulaisyrittäjien ja lietolaisyrittäjien liikevaihto-odotuksia kuvaava saldoluku on noussut 10 yksiköllä eli eniten Turun alueen kunnista. Turussa liikevaihto-odotusten saldoluku on 41 ja Liedossa 36. Heti näiden kahden kunnan perässä tulee Kaarina, jossa liikevaihto-odotusten saldoluku on noussut viime vuodesta 9 yksikköä ja se on tänä vuonna 34. Myös Raisiossa saldoluku on tänä vuonna 34, mutta siinä on pudotusta viime vuoteen 14 yksikköä. Naantalin liikevaihto-odotusten saldoluvussa 28 on 7 yksikön pudotus viime vuoteen.

Raisiossa kannattavuusodotuksia

Kannattavuusodotukset ovat nousseet Turun alueen kunnissa Naantalia lukuun ottamatta. Ilmestymisalueemme kunnista Raisiossa, jossa yrittäjien odotukset ovat tänä vuonna muilla mittareilla mitattuna heikompia kuin viime vuonna, on kannattavuusodotukset nousseet 14 yksikköä ja saldoluku on tänä vuonna 26. Myös Kaarinassa kannattavuusodotusten saldoluku on noussut 14 yksikköä ja se on tänä vuonna 22. Naantalissakin saldoluku on 24, vaikka siinä on 3 yksikön pudotus viime vuoteen verrattuna. Turun seudun keskiarvoa korkeammalle nousee vain Turku saldoluvulla 32 (nousua viime vuoteen 13 yksikköä). Lieto on saldoluvulla 28 (nousua viime vuoteen 11 yksikköä) Turun seudun saldokeskiarvon kanssa samassa lukemassa.

Seutukuntavertailussa toiveikkaimpia ovat Turun seudulla toimivat yrittäjät ja vähiten toiveikkaita vakkasuomalaiset yrittäjät. Talousodotusten saldoluvut ovat kuitenkin pääosin parantuneet viime vuodesta ja lähes kaikki saldoluvut ovat myös eri seutukunnissa plussalla. Toimialavertailussa toiveikkaimpia talousodotuksissaan ovat tänä vuonna teollisuudessa toimivat yrittäjät.

Maakuntaennusteen vastausten perusteella Varsinais-Suomeen voidaan arvioida syntyvän tänäkin vuonna tuhansia uusia pk-yritysten luomia työpaikkoja.

– Maakunnan yrittäjien yleinen myönteinen ilmapiiri sekä Turun telakan positiiviset heijastusvaikutukset alueen pk-yritysten toimintaan voi lukea Maakuntaennusteesta selvästi. Ne ilahduttavat tietenkin yrittäjäjärjestössä, Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen Jaakko Heininen toteaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy