Varissuo-Lausteen yhdyskuntatyöryhmä etsii uutta toimintasuuntaa

Aluepoliisi Vesa Jauhiainen kertoi yhdyskuntatyöryhmälle Varissuon ja Lausteen tilanteesta poliisin näkökulmasta.

30-vuotias yhdyskuntatyöryhmä haluaa uudistua, mutta samalla säilyä vahvana linkkinä paikallisten toimijoiden välillä.

VARISSUO, LAUSTE. Varissuo-Lausteen yhdyskuntatyöryhmä kokoontui jälleen 6. lokakuuta Varissuon kirkossa. Kokouksessa käytiin läpi alueen työllisyystilannetta, paikallisten yhdistysten kuulumisia, liikenteeseen liittyviä ongelmakohtia ja yhdyskuntatyöryhmän tulevaisuutta. Lisäksi Varissuon ja Lausteen alueen lähipoliisi Vesa Jauhiainen kertoi lähipoliisin tehtävistä ja alueen tilanteesta poliisin näkökulmasta.

Muutama vakkelainen on nyt vankilassa ja yleisen rauhan nimissä onneksi näin on. Yksi asia, joka minua työllistää tällä hetkellä, on julkijuopottelu aamuyhdeksästä iltayhdeksään Varissuon kirkon ja liikekeskuksen yläpuolella. Osa kävelee pois tai ainakin piilottaa tölkin, kun näkevät minut, mutta metsäpubiin heitä on vaikea saada. Olen saattanut heidät kaksi kertaa henkilökohtaisesti sinne, mutta paikka ei enää miellytä heitä, kun se on kuulemma niin sotkuinen, kertoo Jauhiainen.

Yhtenä huolenaiheena Jauhiaisella on paikalliset nuoret aikuiset, jotka on aikanaan otettu huostaan.

Kun he täyttävät 18, he palaavat usein omille kotikulmilleen. Heitä ei saa jättää yksin, vaikka ovatkin jo täysi-ikäisiä. Monet heistä myös lisääntyy kovaa vauhtia. Poliisi on joutunut virkansa puolesta tekemään muutamasta tapauksesta ennakoivan lastensuojeluilmoituksen. Usein kuitenkin äiti on onneksi kunnollinen. Sen puoleen lapsilla voi olla edessään ihan mukava tulevaisuus. Jos taas isä on mukana lapsen elämässä niillä eväillä, jotka tällä hetkellä on, tulee ongelmia lapsenkin elämään, selittää Jauhiainen.

Täysi-ikäisten syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten asioihin tullaan jatkossa panostamaan entistä enemmän etsivän nuoristyön kautta. Turku on määritellyt kaksi erityisaluetta etsivälle nuoristyölle: toinen on Pansio–Perno ja toinen Varissuo–Lauste.

1. marraskuuta tänne jalkautuu etsivästä nuorisotyöstä pari, joka yrittää tavoittaa peruskoulunsa päättäneet alle 29-vuotiaat syrjäytymisuhan alla olevat. Heille ei suoraan tarjota töitä, vaan yritetään auttaa ongelmissa kokonaisvaltaisemmin, kertoo Jauhiainen.

Lähipoliisi toimii hyvin eri tavalla kuin kenttäpoliisi. Jauhiainen onkin saanut alueella toiminnastaan paljon kiitosta sekä tien kaidalta että lavealta puolelta.

Meille ongelma-asiakkaista tulee tuttuja. Yhdellä kaverilla on esimerkiksi sellainen tapa, että hän käy minulta aina kysymässä, onko hänellä hakuja. Hänellä elämä on mennyt pääosin vastakarvaan ja hänelle on tärkeää, kun sanon, että joku asia tuli hienosti hoidettua, kertoo Jauhiainen.

Jo eläkeikäinen Jauhiainen jatkaa hommia Itä-Turussa vielä hyvällä motivaatiolla.

Moni on jo kysynyt, että koska oikein jäät eläkkeelle. Mitään en ole vielä päättänyt, mutta ei nyt ainakaan vielä ole näköpiirissä, että jäisin pois, hän sanoo.

Uusi asukasneuvoja ja aktiivista yhdistyselämää

Mirka Järvinen.
Mirka Järvinen.

Tilaisuudessa esittäytyi alueen uusi yhteinen asukasneuvoja Mirka Järvinen.

Aloitin 19. syyskuuta. Olen taustaltani sosionomi ja tehnyt tähän asti töitä Turun kaupungilla. Innolla ja suurella motivaatiolla tartun näihin haasteisiin ja tähän tärkeään työhön, hän sanoo työryhmälle.

Yhteisen asukasneuvojan pesti oli aiemmin uhattuna, sillä TVT:llä oli suunnitelmana hoitaa itsenäisesti kaikkien omien asukkaidensa asiat joka puolella Turkua. Lopulta kuitenkin TVT päätti hoitaa omien asiakkaidensa vuokranmaksurästeihin liittyvät asiat itsenäisesti, mutta muuten TVT on mukana yhteistyössä, joka mahdollistaa Varissuon aluetta hoitavan yhteisen asukasneuvojan työn jatkumisen.

Yhdistykset esittelivät toimintaansa muille paikalla olleille. Esimerkiksi Yhdessä-yhdistyksellä on aktiivinen syksy, johon kuuluu paljon kaikille avoimia ja maksuttomia ryhmiä, nyt myös Lausteella.

Työttömien määrä on kasvanut

Kokouksessa käytiin läpi myös alueen työllisyyslukuja. Työttömyysaste vuoden 2014 lopussa oli Turussa 16,8 %, Lausteella 34,1 % ja Varissuolla 34,7 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli Lausteella 188 ja Varissuolla 465. Työttömien määrä on kasvanut vuodesta 2010 Turussa 3,8 %, Lausteella 7,1 % ja Varissuolla 8,9 %.

Samalla tutustuttiin alueen kieliryhmiä käsittäviin tilastoihin. Lausteella on tänä vuonna 3 176 asukasta, joista 1 994 puhuu äidinkielenään suomea. Muunkielisten osuus on 35 %. Varissuolla puolestaan asuu 8 800 ihmistä, joista 4 719 puhuu suomea. Muunkieleisten osuus on 45 %. Seuraavaksi suosituimmat äidinkielet Lausteella ovat kurdi, albania, somali ja venäjä; Varissuolla taas venäjä, albania, kurdi ja arabia. Muunkielisten osuus työttömistä on Lausteella 50 % ja Varissuolla 55 %.

Varissuon Työ ja Toiminta ry hakee taas työllisyyspoliittista hankerahoitusta pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi.

Hankerahaa on saatu aina vuodeksi kerrallaan. Sillä on työllistetty vuosittain vähintään 60 pitkäaikaistyötöntä meidän työpisteisiimme, esimerkiksi kirpputorille, korjausompeluun ja ruokalaan. Jos hankerahoitusta ei tule, ei ole enää henkilöä, joka pystyisi tavoittamaan pitkäaikaistyöttömiä ja rekrytoimaan heitä, Eva-Maria Fagerström Majanummelta avaa uhkakuvia.

Yhdistyksen toiminta jatkuu joka tapauksessa Majanummessa, kävi hankerahoituksen miten tahansa.

Varissuolla toimiva kristillinen seurakunta Uusipesula on myös huomannut työttömien määrän ja köyhyyden lisääntymisen alueella.

Torstainen ruokakassien jako on kasvanut todella isoksi. Jaamme viikossa jo 550 kassia. Yhtenä syynä ruokakassien tarpeeseen on varmasti pitkään jatkunut työttömyys alueella. Ruokakassi on sikäli hyvä juttu, että ruokaa voi antaa ilman, että se vaikuttaa esimerkiksi toimeentulotukeen, toisin kuin rahalahjoitukset, sanoo Uusipesulan edustaja Helge Kennovaara.

Vapaaehtoisten pyörittämä ruokakassijako on osa Operaatio Ruokakassia. Ruuat kasseihin saadaan kauppiailta ja tukkuliikkeiltä.

Operaatiolla on auto, joka hakee tavaraa Helsingistä asti. Omalla pakettiautolla haetaan ruokaa lähellä olevista kaupoista, Uusipesulasta kerrotaan.

Kokouksessa tutustuttiin työllisyystilastoihin.
Kokouksessa tutustuttiin työllisyystilastoihin.

Yhdyskuntatyöryhmään kaivataan uutta virtaa

Varissuo-Lausteen yhdyskuntatyöryhmä on ollut kasassa jo yli 30 vuotta eli pisimpään kaikista Suomessa toimivista asuinalueyhdyskuntatyöryhmistä. Sen tarkoitus on huolehtia omalta osaltaan alueen hyvinvoinnista ja nostaa alueen asukkaiden ja toimijoiden tärkeäksi kokemia asioita esiin.

Yhdyskuntatyöryhmän puheenjohtaja Alpo Lähteenmäki ja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso ovat olleet mukana ryhmän toiminnassa alusta asti. Kivilaakso aikoo jättää ryhmän ensi kevään kokouksen jälkeen, sillä hän on jäämässä vappuna eläkkeelle.

Ei sota yhtä miestä kaipaa. Enkä koe itseäni rintamakarkuriksi, sillä olisin ikäni puolesta voinut jäädä eläkkeelle jo pari vuotta sitten, Kivilaakso sanoo.

Lähteenmäki ei vielä kerro suunnitelmistaan tulevaisuuden suhteen, mutta kokosi kokouksen lopuksi työryhmän, joka lähtee suunnittelemaan yhdyskuntatyöryhmän uudistamista.

Suunnitelman tavoite on oltava se, että toiminta jatkuu. Tällaista toimintaa ei ole paljon valtakunnassa ja siitä kannattaa pitää kiinni, hän linjaa.

Työryhmään etsitään paitsi mahdollisia uusia toimintalinjoja myös uutta sihteeriä.

Yhdyskuntatyöryhmän seuraava kokous pidetään Normaalikoululla 23.3.2017 klo 14.

Normaalikoulun rehtori Satu Kekki toivottaa kaikki tervetulleeksi kokoukseen ja tutustumaan Normaalikoulun uusiin tiloihin.

Remontin suhteen ollaan aikataulussa ja rakennus luovutetaan meille 28.10. Rakennuksessa on Terve talo -takuu, mikä tarkoittaa sitä, että rakennusta seurataan kaksi kuukautta tyhjänä, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki on kunnossa ennen muuttoa. Aloitamme kevätlukukauden uusissa tiloissa 9.1.2017, kertoo Kekki.

Janica Vilen