Liedon kunnanvaltuusto päätti valtuutettujen lukumääräksi 43

LIETO. Maanantaisessa 29.8. kokouksessaan Liedon kunnanvaltuusto päätti äänin 38–11, että ensi vaalikaudella Liedon kunnan valtuutettujen määrä on 43. Kokoomuksen esitys olisi jättänyt valtuutettuja Lietoon enää 35. Liedon valtuuston koko on ollut viimeiset kaksi vuotta 49 valtuutettua. Kuntalain mukaan 5001–20000 asukkaan kunnissa valtuutettujen minimilukumäärä on 27. Mikäli kunnassa halutaan minimikokoa suurempi valtuusto, on siitä ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Asia otettiin esille, kun 24 lietolaista valtuutettua jätti 23.5. aloitteen valtuutettujen määrän muuttamisesta 43:een. Perusteluna annettiin kunnan asukasmäärä, joka on nyt noin 19250 eli hyvin lähellä 43 valtuutetun asukasmäärärajaa. Valtuutettua kohti tulee näin ollen 450 asukasta, kun taas minimimäärä 27 tarkoittaa noin 710 asukasta valtuutettua kohti. TSS