Velkuan koulun puolesta kerätään nimiä maanantaihin asti

NAANTALI. Naantalin kaupungin teettämä kouluverkkoselvitys ehdottaa Velkuan Palvan saaressa toimivan koulun lakkauttamista. Velkuan koulun vanhempainyhdistys alkoi viime viikonloppuna kerätä nimiä vetoomukseen, joka luovutetaan kaupungin johdolle jo ensi viikon maanantaina 22.8.

Saaristokaupungiksi pyrkivässä Naantalissa koko Velkuan yhtenäiskoulun säilyttäminen on elinehto alueen kehitykselle, elinkeinoille ja kestävälle väestörakenteelle. Velkuan yhtenäiskoulu (esiopetus – 9lk) on lähikoulu Velkuan ja Livonsaaren alueen lapsille, eikä lähiseudulla ole toista yläkoulua. Koulun oppilasmäärä on viime vuosina nopeasti kasvanut, ja oppilaita on tällä hetkellä 48.

Vetoomuksen mukaan yläkoulu ja alakoulu tukevat Velkualla hienosti toisiaan. Koulu on edistyksellinen toiminnallisuudessa, metsäluokassa opiskelussa, tietotekniikan käytössä ja saaristolaiskasvatuksessa. Erilaisista, vaikeistakin taustoista tulevien lasten yksilölliset tarpeet pystytään huomioimaan ja oppilaat kasvatetaan yhteisöllisyyteen. Vanhempainyhdistys toteaa, että Velkuan koulua ei tulisi nähdä menoeränä, vaan investointina, joka luo säästöjä ehkäisemällä syrjäytymistä ja tukemalla paikallistaloutta.

Koulun lakkauttaminen aiheuttaisi vetoomuksen mukaan kohtuuttoman pitkät ja raskaat koulumatkat alueen lapsille. Allekirjoittajat haluavat säilyttää turvallisen ja hyvän koulun Velkuan ja Livonsaaren lapsille koko peruskoulun ajaksi. Vetoomuksen voi allekirjoittaa osoitteessa

http://www.adressit.com/vetoomus_velkuan_yhtenaiskoulun_sailymisen_puolesta.