Masku ei kasvata varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja, mutta rajaa päivähoito-oikeutta

Maskun Humikkalassa asuville Artolle, Nooralle ja 1-vuotiaalle Emmalle kunnan varhaiskasvatuspalveluista kertovat tässä vs. varhaiskasvatuksen esimies Tammenahjon päiväkodista Minna Larkela ja vs. varhaiskasvatusjohtaja Eija Luotonen. Ensisijaisesti Noora ja Arto ovat suunnitelleet osa-aikaista perhepäivähoitoa Emmalle ensi syksystä alkaen. Kuva: Ragip Önsoy.

MASKU. Viidettä kertaa järjestetyillä Maskun varhaiskasvatusmessuilla 17. maaliskuuta kuultiin kunnallisista ja yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Messut pidettiin tutusti varhaiskasvatus- ja opetustoimistossa. Messuilla oli tietoa Maskun päiväkodeista, esiopetuksesta, perhepäivähoidosta, avoimista varhaiskasvatus- ja varhaiserityiskasvatuspalveluista, yksityisestä perhepäivähoidosta ja päiväkodista sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta.

– Tapahtuma on toteutettu niin, että vanhempien on helppo vertailla eri vaihtoehtoja saman katon alla palveluihin tutustuen. Moni täytti myös kaudelle 2016–2017 päivähoito-, esiopetus- ja aamu/iltapäivätoimintahakemuksensa, joiden viimeinen jättöpäivä on 31. maaliskuuta, vs. varhaiskasvatusjohtaja Eija Luotonen kertoo.

Hallituksen esittämä ja eduskunnan joulukuussa 2015 päättämä laki lapsen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta toteutetaan Maskussa lain tullessa voimaan elokuun 2016 alussa.

– Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta enää 20 tuntia viikossa, mikäli vanhemmat eivät työskentele tai opiskele päätoimisesti. Oikeus kokopäivähoitoon ratkaistaan kuitenkin kunnassa aina tapauskohtaisesti, Luotonen selventää.

Päiväkotien ryhmäkokoihin ei ole tulossa muutoksia.

– Päiväkodeissamme yhden kasvattajan vastuulla on edelleen seitsemän yli 3-vuotiasta lasta ja neljä alle 3-vuotiasta, Luotonen toteaa.

Vuorohoito yleistyy

Maskussa on viisi päiväkotia sekä yksityinen Nappularanta. Vuorohoidon tarpeesta on Luotosen mukaan tullut entistä yleisempää.

– Vuorohoitoa kunnassamme järjestää SatuSeikelän päiväkoti, joka on toiminnassa 24/7. Vanhemmilla kun on tänä päivänä hyvin vaihtelevia työvuoroja, joiden synnyttämään palvelutarpeeseen meidän on kuntana vastattava.

Varhaiskasvatuksen maksuja käsitellään varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnassa 17. huhtikuuta.

– Aamu- ja iltapäivähoidon maksuja päätettiin nostaa 1.3.2016 varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnassa, mutta muista maksuista ei ole vielä päätöstä.

Perhepäivähoitoa arvostetaan

Maskussa 30 vuotta kunnallisen puolen perhepäivähoitajana toiminut Silja Salmi esitteli messuilla perhepäivähoitoa. Kuva: Ragip Önsoy.
Maskussa 30 vuotta kunnallisen puolen perhepäivähoitajana toiminut Silja Salmi esitteli messuilla perhepäivähoitoa. Kuva: Ragip Önsoy.

Perhepäivähoitajia kunnassa on yhteensä 12 vakituista ja kolme määräaikaista. 30 vuotta kunnallisen puolen perhepäivähoitajana toiminut Silja Salmi kertoo perhepäivähoidossa olevan neljän lapsen ryhmiä.

– 30 vuodessa perhepäivähoitajan työ on muuttunut valtavasti, pääosin hyvään suuntaan. Esimerkiksi työn arvostus on lisääntynyt. Perhepäivähoito on erityisesti pienemmille lapsille parempi vaihtoehto alemman infektioriskin takia.

Perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt osaksi laajemman päiväkotitarjonnan ja osaksi 2011 voimaan astuneen, viikoittaisia työtunteja valvovan, työaikalain myötä.

Katariina Mäkinen-Önsoy