Varissuo-Seuran esitelmäsarjan toisessa osassa tietokirjailija Seija A. Niemi avasi kiinnostuneille Varissuon erikoisten kadunnimien merkityksiä. Suurin osa nimistä liittyy keskiaikaisiin merkkihenkilöihin, paikkoihin ja ammatteihin.

VARISSUO. Tutkija ja tietokirjailija Seija A. Niemi luennoi torstaina 3.12.2015 Varissuon Yhdessä-yhdistyksen tiloissa. Paikalla oli toistakymmentä paikallista asukasta kuuntelemassa. Niemi kertoo, että 1970-luvun alussa, kun Varissuota rakennettiin, Turkuseura ehdotti Turun kaupungin nimistötoimikunnalle, että uuden asuinalueen kadut ja puistot voisi nimetä Turun keskiajan merkkihenkilöiden ja katujen mukaan. Nimistölautakunta suostui ehdotukseen.

‒ Varissuo oli erinomainen alue keskiaikaisille nimille, sillä se oli riittävän suuri yhdestä aihepiiristä koostuvalle nimistölle. Toisaalta alueella ei ollut valmiina omaa nimistöä ei siellä asuneista henkilöistä ollut tietoa, sillä alue oli ennen 1970-lukua ollut metsää, Niemi kertoi syitä sille, miksi keskiaikaiset nimet valikoituivat juuri Varissuolle.

Varissuon eteläpuolen nimet ovat keskiajan ja 1500-luvun Turkulaisten merkkihenkilöiden ja kauppaporvareiden nimiä. Pohjoispuoli sen sijaan on pääasiassa ammatteja ja talonnimiä. Osasta nimistä ei tiedetä, kehen tai mihin ne viittaavat, tai ne voivat viitata useaan eri asiaan.

Nimisssä merkkihenkilöitä

Kuuluisin Varissuolta oman nimikkokadun saaneista on Valpuri Innamaa. Noin 1602 kuollut Innamaa oli laivanvarustaja Henrik Hannunpoika Innamaan leski. Valpuri Innamaa tunsi Juhana Herttua ja Katarina Jagellonican ja viihdyi näiden vieraana hovissa. Innamaalla oli talot sekä kaupungissa että Kakskerrassa.

Nisse Kavo puolestaan oli turkulainen porvari, joka lahjoitti Ahvenanmaalla sijaitsevan Gästerbyn kartanon Turun arkkiteineille. Myös Hintsa Knaap oli porvari ja raatimies, joka eli 1300-1400-lukujen vaihteessa. Knaap omisti kaupungissa kaksi kauppapuotia. Myös Jösse Sakko, Niilo Oravapuu ja Sauna-Anna ovat 1400-luvulla eläneitä varakkaita turkulaisia.

Mahtitaloja ja keskiaikaisia ammatteja

Sekä Suurpää että Karvatasku ovat kuuluisia mahtisukuja, joilla oli samannimiset talot keskustassa. Suurpään suku oli pormestareita, raatimiehiä, piispoja ja kauppiaita. Karvatasku oli kauppiassuku, aikanaan jopa Turun rikkain. Muita talonnimiä ovat muun muassa Paljaspää, Rahkapää, Piinokka, Tavastila ja Kattelus.

Osa nimistä on keskiaikaisia ammatteja. Esimerkiksi pelttari tarkoittaa vyöntekijää ja kraatari räätäliä. Pohjoispuolella on myös muutamia henkilöjen mukaan nimettyjä katuja. Detmarinkuja viittaa porvari Erik Detmeriin ja Konradinkuja 1400-luvulla eläneeseen maalariin.

Roosa Vastamäki