Perusjätetaksoihin korotuksia, biojätteiden puolella hintoihin alennusta

Biojäteastioiden tyhjennysmaksut laskivat vuodelle 2024 onnistuneiden kuljetuskilpailutusten ansiosta. Kuva: Katariina Mäkinen-Önsoy.

JÄTEHUOLTO

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on vahvistanut jätetaksat vuodelle 2024. Jätehuollon perusmaksuun tuli korotus, mutta asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennysmaksut laskivat merkittävästi.

Jätehuollon perusmaksuun tuli vuoden vaihteessa 13 prosentin korotus. Taksan mukainen asuntokohtainen vuosimaksu on 1. tammikuuta 2024 alkaen asuntotyypin mukaan 16,95–26,95 euroa (alv. 24 %). Perusmaksulla rahoitetaan lajitteluasemien asiakaspalvelua sekä ylläpidetään LSJH:n ekopisteitä ja kiertäviä keräyksiä.

Lisäksi perusmaksulla katetaan vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely, johon kuuluu lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa. Perusmaksutuloilla järjestetään myös jäteneuvontaa ja rahoitetaan kuntien yhteisen jätehuoltoviranomaisen toiminta. 

Sekajätteen käsittelymaksu nousi 198,40 eurosta 212,04 euroon tonnia kohti (alv 24 %). Sekajätteen käsittelymaksua jouduttiin nostamaan, koska osa perusmaksupalveluista katetaan sekajätemaksutuloilla. Sekajätteen käsittelymaksun korotus aiheuttaa korotuksen myös jäteastioiden tyhjennysmaksuihin. Lisäksi sekajätteen tyhjennysmaksut tarkistettiin muuttuneiden kuljetuskustannusten osalta.

Kiinteistökohtaiset bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennysmaksut laskevat alkaneelle vuodelle LSJH:n onnistuneiden kuljetuskilpailutusten ansiosta. Asuinkiinteistön 140 litran biojäteastian tyhjennysmaksu vuonna 2024 on 7,18 euroa (alv 24 %) ja 240 litran biojäteastian tyhjennysmaksu 8,70 euroa (alv 24 %). Viime vuonna tyhjennysmaksut olivat 11,33 euroa 140 litran astiasta ja 13,23 euroa 240 litran astiasta.

Kunnan järjestämässä kuljetuksessa saostus- ja umpisäiliölietteiden maksurakennetta uudistettiin siten, että lietemaksut perustuvat jatkossa tyhjennettävien lietesäiliöiden tilavuuteen.