Ajankohtaisasiat kiinnostivat Kiinteistöliiton Ilmastoviisas taloyhtiö -kiertueella

Energiatehokkuus tuo ilmastoviisautta taloyhtiöihin

Energiaratkaisujen mahdollisuuksista taloyhtiöissä, ARAn avustuksista ja EU:n energiatehokkuusdirektiivistä Ilmastoviisas taloyhtiö -kiertueella alusti neuvontainsinööri Matts Almgrén Kiinteistöliitto Varsinais-Suomesta. Kuvat: Katariina Mäkinen-Önsoy.

Katseet olemassa oleviin lämmitysjärjestelmiin: Oikeilla säädöillä voi jo säästää pitkän pennin ja samalla edistää kiinteistönsä energiatehokkuutta.

ENERGIA.

Ilmastoviisas taloyhtiö
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallion mukaan ajankohtaista taloyhtiöasiaa sisältänyt Ilmastoviisas taloyhtiö -kiertue herätti hyvin kiinnostusta taloyhtiöiden hallitusten jäsenistössä ja isännöitsijöiden keskuudessa.

Seitsemän kaupunkia kattanut Kiinteistöliiton Ilmastoviisas taloyhtiö -kiertue päättyi 8. maaliskuuta Turkuun. Turun Messukeskuksessa järjestetyssä tapahtumassa oli monipuolisesti tarjolla tietoa energiankulutuksen hillitsemisestä ja tehokkaista energiaratkaisuista. Infopitoisen seminaaritilaisuuden lisäksi Messukeskukseen oli kokoontunut teemaan liittyviä yrityksiä ja organisaatioita esittelemään palveluitaan ja tuotteitaan.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio sanoo, että taloyhtiöistä huolehtiminen kuuluu keskeisesti ilmasto- ja energiaviisauden edistämiseen. Ilmastoviisas taloyhtiö -kiertueen pääsanomana yhtiöille sekä niiden asukkaille on hukkakulutuksen vähentäminen, lämmitysjärjestelmien säätöjen tarkistaminen ja kulutusseuranta.

– Kiertueen tarkoituksena oli ennen kaikkea herättää taloyhtiöiden hallitusjäsenten sekä isännöitsijöiden kiinnostus ilmasto- ja energia-asioita kohtaan konkreettisten esimerkkien avulla, Kallio tiivistää.

Asuntojen ylläpidon suurin kuluerä ja päästöjen lähde on lämmitys.

Päästöjen ja sitä kautta myös kulujen vähentäminen on hyvä aloittaa kiinteistötekniikan, kuten lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien, oikeista säädöistä.

– Kiinteistönomistajien etujärjestönä Kiinteistöliitossa haluamme muistuttaa, että energiatehokkuutta parantavat toimet eivät aina tarkoita uusien järjestelmien hankintaa. On tärkeää tuntea oma kiinteistönsä ja tehdä toimenpiteitä sen mukaan, mikä on järkevintä, toteaa Juuso Kallio.

Asuntopolitiikka on Kallion mukaan yksi tärkeimmistä uuden hallituskauden teemoista. Nämä aiheet ovat esillä myös Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen ja Suomen Vuokranantajien järjestämässä asumista ja asumispolitiikkaa käsittelevässä vaalipaneelissa maanantaina 20.3. kello 16.30 Hansatorilla.

– EU:n energiatehokkuusdirektiivi puhuttaa varmasti tulevalla kaudella. Kansalliseen käsittelyyn direktiivi matkaa vuoden loppupuolella ja käytäntöön se tulee parin vuoden siirtymäajalla. Kiinteistöliitossa järjestämme koulutuksia aiheeseen liittyen, Kallio lisää.

EU-parlamentti hyväksyi 14.3. kantansa nopeisiin energiatehokkuuden parannuksiin tähtäävään lakiehdotukseen.

EU-parlamentin hyväksymän lakiehdotukseen liittyvät toimet vähentäisivät rakennusten energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisäisi samalla peruskorjauksia. Kiinteistöliiton mukaan tavoite on hyvä, mutta valitut keinot eivät ole järkevimmästä päästä.

Parlamentin jäsenet aloittavat nyt neuvottelut neuvoston kanssa sopiakseen lainsäädäntöehdotuksen lopullisesta muodosta, jonka jälkeen direktiivi katsotaan virallisesti hyväksytyksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö perustaa työryhmän direktiivin toimenpanoa varten. Jäsenvaltioiden on toimeenpantava direktiivin velvoitteet 18 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.

Kiinteistöalan etua maassamme valvova Kiinteistöliitto on tuonut esiin ajatuksiaan energiatehokkuusdirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta.

Kiinteistöliiton mukaan EU:n kolmikantaneuvotteluissa jäsenvaltioille tulee varmistaa riittävä päätöksentekovalta ja mahdollisuus valita sopivimmat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

”EU:ssa parhaillaan uusittava energiatehokkuusdirektiivi uhkaa pakottaa yli kahden miljoonan suomalaisen kodit ennenaikaisiin korjauksiin kiristyvien energiatehokkuusvelvoitteiden täyttämiseksi.” (Kiinteistöliiton 7.3. julkaisema tiedote)

Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Ilmastoviisas taloyhtiö
Ilmastoviisas taloyhtiö -kiertueen messuosastolla esittäytyi muun muassa pitkään valtakunnallisesti toiminut Kattotutka Oy. Kattotutkalle on vuoden 2020 alussa perustettu Varsinais-Suomen toimipiste, jonka aluepäällikkönä toimii Timo Kesäläinen (oikealla). Kesäläisen vieressä on projektipäällikkö Lasse Mustonen.