Liedon biodiversiteettialue luo edellytyksiä monimuotoiselle lajistolle

LIETO. Liedon keskustan tuntumaan Kirkkotien varteen Kyöstilän päärakennuksen raunioille on perustettu biodiversiteettialue. Alueesta vastaa Liedon museo, joka on mukana Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeessa.

Paikalla, johon biodiversiteettialue on muodostunut, oli Kyöstilän tilan päärakennus ja puutarha vielä 1960-luvulla. Päärakennuksen raunioille on kasvanut lehtomainen elinympäristö. Luonnoltaan monimuotoinen alue muodostuu villiintyneistä puutarhakasveista ja alkuperäisistä lehtokasveista. Nuoret lehtipuut tuovat maisemaan kerroksellisuutta ja suojaa eliöstölle. Biodiversiteettialueen reunalla kasvaa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu vanha vaahtera. Aluetta rajaavat Annantuvan pihapiiri, Katkonoja sekä Aurajoen jokipolku.

Luonto on saanut ottaa Kyöstilän biodiversiteettialueen haltuunsa häiriöttä.

– Ihminen tarvitsee luontoa, mutta luonto ei tarvitse ihmistä. Joskus parasta mitä ihminen voi tehdä luonnon hyväksi on antaa sen olla rauhassa. Erityisen tärkeää on, että luonnonympäristölle jätetään tilaa myös kasvukeskusten läheisyyteen, kertoo Liedon museon johtaja Leena Viskari.

Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys on ollut mukana biodiversiteettialueen perustamisessa. Myös yhteistyö Liedon kaupungin ympäristöpäällikkö Päivi Paavilaisen kanssa on ollut olennaista. Lajistokartoituksessa auttoivat vapaaehtoiset. Asiantuntija-apua Liedon museo sai Päivi Paavilaiselta sekä Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön ympäristöekologian dosentti Mia Röngältä. Opastaulu paikalle tehtiin Liedon museossa. Taulun graafinen ilme ja piirrokset ovat Liedon museon tutkijan Satu Närhen käsialaa.

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa lajien ja eliöyhteisöjen kirjoa sekä lajien sisäistä perinnöllistä vaihtelevuutta. Useimmiten luonnon monimuotoisuudella viitataan lajiston runsauteen. Elinympäristöjen häviäminen johtaa lajien häviämiseen, ja lajiston köyhtyminen vaikeuttaa muiden lajien selviytymistä.

– Luonnontilainen ympäristö tarjoaa turvaa ja elinmahdollisuuksia monille hyönteis-, lintu- ja nisäkäslajeille. Kyöstilän biodiversiteettialueen kasvuston karsiminen vähentäisi merkittävästi alueen lajiston monimuotoisuutta, toteaa Härkätien ympäristönsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Ismo Saloranta.

Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hanke on 13 ammatillisen museon yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää museoiden toimintaa ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Jokainen hankkeeseen osallistuva museo on sitoutunut toteuttamaan vuoden 2023 loppuun mennessä toimenpiteen, jolla on myönteinen ilmasto- tai ympäristövaikutus.

Turun Seutusanomat