Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltahankkeen asukastilaisuus 23.11.

Paraisten kaupungintalo. Kuva: Katariina Mäkinen-Önsoy / Turun Seutusanomat.

LIIKENNE. Paraisten kaupungintalolla pidetään 23. marraskuuta kello 17–18.30 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimishankkeen asukastilaisuus.

Tilaisuudessa esitellään hankekokonaisuutta, rakentamisen aikataulua ja talvella 2022–2023 tehtäviä töitä. Paikalla tilaisuudessa ovat urakoitsijan edustajat Kreate Oy:ltä. Hankkeeseen kuuluu Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen, sekä siltojen yhteydessä olevien tie yhteyksien parantaminen.

Siltahankkeiden tavoitteena on varmistaa ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon sekä mahdollistaa muun muassa alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden erikoiskuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä.

Hessundinsalmen uuden sillan rakentamisen mahdollistava tiesuunnitelma hyväksyttiin marraskuun alkupuolella.

– Hessundinsalmen alueella työt aloitetaan marras-joulukuun taitteessa. Tarvittavien maa-alueiden haltuunoton jälkeen ensimmäisiä näkyviä töitä ovat puuston poisto ja valmistelevat työt, kuten johtosiirrot sekä työmaayhteyksien että työmaatukikohdan perustaminen, kertoo projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Kalakoulun eritasoliittymän rakentaminen ja Hessundinsalmen uuden sillan työsillan ja sekä maatukien rakentaminen käynnistyvät suunnitelmien mukaan ensi vuonna.

– Ensi kesä tulee olemaan rakentamisen osalta erittäin vilkas, sillä tavoitteena on saada Kalakoulun eritasoliittymä ja uusi Hessundinsalmen silta käyttöön jo vuonna 2024, Wikström täydentää.

Rakentamista varten tarvittavien alueiden haltuunotto käsitellään Maanmittauslaitoksen järjestämässä maantietoimituksessa 24. marraskuuta.

Turun Seutusanomat