Lähes 800:lle oppilaalle mitoitetun Karhunaukion yhtenäiskoulun hanke etenee

Lausteella koulua on käyty parakeissa syyslukukaudesta 2019 alkaen. Kuva: Katariina Mäkinen-Önsoy.

Itä-Turun uuden kouluhankkeen edetessä tarkastellaan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteyksiä, sekä tehdään luontoselvitys ja melumittaus.

TURKU. Itäisen Turun alueelle rakennettava Karhunaukion koulu on mitoitettu niin, että siinä otetaan huomioon oppilasmäärien kasvusuuntaiset ennusteet. Lausteen ja Huhkolan väliselle alueelle suunniteltu yhtenäiskoulu tulee korvaamaan Lausteen alakoulun ja Vasaramäen yläkoulun käytössä olevan Syreenikujan yksikön koulurakennuksen (Kupittaan koulutalo).

Turun kaupunginhallitus hyväksyi yhtenäiskoulun tarveselvityksen 20. kesäkuuta pitämässään kokouksessa. Asemakaavoituksen muutosprosessi on jo aloitettu ja se etenee hankkeen mukana. Hankesuunnitelmalle ja kilpailutukselle on varattu 1–2 vuotta sekä rakentamiselle noin kaksi vuotta.

– Tavoiteaikataulun mukaisesti Karhunaukion yhteiskoulu otetaan käyttöön elokuussa 2026, jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu, Turun kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen kertoi Karhunaukion yhtenäiskoulun valmistelun etenemistä käsitelleessä tiedotustilaisuudessa 1. syyskuuta.
– Koulun sijoituspaikka on päätetty ja tarveselvitys on valmis, joten nyt on aika vaikuttaa siihen, mitä tulee ottaa huomioon koulun suunnittelussa, Turun kaupungin pormestari Minna Arve huomautti tilaisuudessa käyttämässään puheenvuorossa.

Koulun sijainnista tehtiin päätös Lauste–Skanssi -alueen kouluverkkoratkaisun periaatelinjauksen yhteydessä kaupunginhallituksen kokouksessa 5.10.2021. Päätöksessä otettiin huomioon asuinalueiden sijainnit, sekä se, miten oppilasmäärien ennustetaan jatkossa kehittyvän ja keskittyvän. Arvion mukaan uuteen kouluun tulisi reilu 750 oppilasta.

Teknisen rakennettavuuden selvittämistä varten on teetetty pohjatutkimuksia analyyseineen ja luontoarvoja sekä liikenneyhteyksiä on käyty läpi yhdessä kaavoituksen kanssa.

Ala- ja yläkoulusta koostuva yhtenäiskoulu rakennetaan siis Poropuiston vanhan kentän päälle. Karhunaukion päiväkotia vastapäätä olevaan Voudinpuistoon tulee tilat esiopetukselle, ap- ja ip-kerhotoiminnalle, kirjastolle ja perhetuvalle.

– Kouluhanke on lähtenyt liikkeelle asuinalueiden tasa-arvoisesta kehittämisestä, johon liittyvät tavoitteet on kirjattu pormestariohjelmaan, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen Turun kaupungilta tiivisti tilaisuuden alussa hankkeen taustoja.
– Karhunaukio on keskeisellä paikalla oppilaaksiottoalueella, jossa kulkemiseen vaikuttaa myös kehitteillä oleva runkolinjasto, joka yhdistää alueita toisiinsa, Hintsanen lisäsi kaupunkikehityksen näkökulmaa keskusteluun.

Hankkeen edetessä uudisrakennuksen sekä liikennesuunnittelun ohella edessä on myös muun muassa alueen luontoselvitys ja melumittaus sekä liikuntapaikan toteuttamiseen liittyvien kustannusten tarkastelu.

Katariina Mäkinen-Önsoy