Sauvon kunta kysyy ideoita liikkumisen parantamiseksi

Tulevan MAL-kauden hankkeisiin Sauvossa kuuluu jalankulku- ja pyörätien rakentaminen Sauvon-Kemiöntien varrelle Lautkankaren risteykseen saakka. Kuva: Katariina Mäkinen-Önsoy / Seutusanomien kuva-arkisto.

SAUVO. Sauvon kunta kerää kuntalaisilta ja vapaa-ajanasukkailta uusia ideoita liikkumisen parantamiseksi kyselyn avulla. Kunnan verkkosivuilla 22.–29. elokuuta auki olevalla kyselyllä kysytään liikennehankeideoita seuraavalle hankekaudelle, eli vuosille 2024–2027.
Sauvon kunta kuuluu Turun kaupunkiseutuun, joka on solminut valtion kanssa Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen vuosille 2020–2031. Sopimus on jaettu nelivuotisiin hankekausiin.

Kuluvalla kaudella Sauvoon tullaan rakentamaan MAL-hankkeena muun muassa kevyen liikenteen väylä Sauvon-Kemiöntien Mt 181 varrelle Lautkankarelta Saustilantielle kesällä 2023. Kuluista valtio maksaa puolet ja Sauvon kunta puolet. Rakentamisen kustannusarvio on 450 000 euroa, jossa valtion kustannusosuus on 225 000 euroa ja Sauvon 225 000 euroa (alv 0).

Lisäksi hankeohjelmaan sisältyviä teemahankkeita ovat muun muassa kävelyn ja pyöräilyn seurantalaitteistot, sekä pyöräilyn pääreittien opastushankkeen jatko ja nykyisten väylien uudelleenpäällystys.

MAL-hankkeiden kautta voidaan toteuttaa valtion omistamien teiden parannuksia. Kyselyssä kerätään myös kehitysehdotuksia kunnan omista teistä.
Linkki kyselyyn löytyy täältä.

Turun Seutusanomat