Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Turun yliopisto tiivistivät yhteistyötään uudella sopimuksella

Petri Sjöblom ja Hanna Munter ovat tyytyväisiä Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Turun yliopiston tiivistyneeseen yhteistyöhön. Kuva: Minna Kankare.

TYÖLLISYYS.

Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Turun yliopisto ovat solmineet 2. maaliskuuta työelämäkumppanisopimuksen. Uusi sopimus toimii pohjana Turun yliopiston työelämäpalvelujen ja yrittäjäjärjestön pitkäjänteiselle yhteistyölle, jonka tavoitteena on luoda kattavat yhteydet eri koulutusalojen opiskelijoihin ja edistää ennakoivaa työtä osaamisen kasvattamiseksi.

Organisaatiot ovat tehneet jo aiemmin yhteistyötä esimerkiksi erilaisten hankkeiden parissa.

– Tiivis yhteistyö koulutuskumppaneidemme kanssa hyödyttää kaikkia osapuolia, niin tässä tapauksessa Turun yliopistoa ja sen opiskelijoita, kuin alueen yrityksiä ja muuta elinkeinoelämää. Tavoitteenamme on, että tämän päivän koulutus vastaa myös huomispäivän työelämän tarpeisiin, toteaa Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Yksinyrittäjyyden merkittävä lisääntyminen on huomioitu myös Turun yliopistossa, joka tiedostaa yrittäjyyden olevan vaihtoehto yhä useammalle akateemisen koulutuksen saaneelle osaajalle.

– Suomessa on pitkään ajateltu, että työntekijällä tulee olla koulutus juuri yrityksen toimimalle alalle. Näen kuitenkin, että erityisesti generalistialojen opiskelijoilla on paljon annettavaa yrityksille, vaikka oma koulutus ei juuri olisikaan kyseiseltä alalta. Tässä yliopiston on kannettava vastuu siitä, että opiskelijoilla on ennen kaikkea valmiudet oppia lisää työpaikalla ja hyödyntää omaa jo olemassa olevaa osaamistaan kokonaisvaltaisesti, Turun yliopiston opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom korostaa.

Yrittäjäjärjestö toivoo yhteistyön tuovan konkreettisia eväitä, joilla auttaa alueen yrityksiä ennakointityössä ja valmistautumisessa mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin.

– Rahoitusmarkkinoilla on nähtävillä kehitys, jossa rahoittajat kiinnittävät aikaisempaa enemmän huomiota vastuullisuuskysymyksiin. Tämä kehitys on sinänsä positiivinen, mutta aiheuttaa varmasti yrittäjäkentässä myös harmaita hiuksia. Erityisesti pienissä yrityksissä ei välttämättä ole resursseja paneutua näihin kysymyksiin. Tässä työssä voi yliopisto ja sen opiskelijat tarjota osaamistaan, Munter sanoo.

Turun Seutusanomat