Uusi digitutorin vakanssi Paimion sivistyspalveluihin

PAIMIO. Paimion koulutuslautakunta on päättänyt hyväksyä esityksen yhden päätoimisen digitutor-työntekijän palkkaamisesta sivistyspalveluihin 1.8.2022 alkaen. Sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen toi esityksen koulutuslautakunnan hyväksyttäväksi maaliskuussa, sillä kyseessä on uusi toistaiseksi voimassa oleva vakanssi, jota ei ole esitelty vuoden 2022 talousarvion yhteydessä.

Digitutorin palkkaamine on kuitenkin perusteltua 1. elokuuta alkaen, koska nykyisten opetustoimen ja varhaiskasvatuksen digitutor-hankkeiden rahoitukset ovat päättymässä heinäkuun loppuun mennessä.

Kaupunki on satsannut hankkeiden omarahoitusosuuksiin, jotta opetustoimen ”digiloikka” on saatu toteutumaan. Konkreettiset tulokset nähtiin keväällä 2020, kun koronapandemian johdosta jouduttiin hyvin nopealla aikataululla siirtymään kokonaan etäopetukseen.

Katariina Mäkinen-Önsoy