Turun hämähäkkitontti toistaiseksi kokonaan pois käytöstä

Ei pysäköintiä eikä tapahtumia alueella

Niin kutsutun hämähäkkitontin kallioseinämä on huonokuntoinen. Siksi alue suljetaan toistaiseksi pysäköinniltä ja tapahtumilta. Seutusanomien kuva-arkisto.

Pysäköinti- ja tapahtuma-alueena tunnettu Turun Kaupunginteatterin viereinen ”hämähäkkitontti” tarvitsee irtokivien putoamisriskin takia korjaustoimenpiteitä.

TURKU. Itäisen Rantakadun ja Volter Kilven kadun kulmassa sijaitseva parkkialue ”hämähäkkitontti” on otettu pois käytöstä. Myös osa Volter Kilvenkadun varresta aidataan. Kalliotarkastuksissa on todettu, että kallioseinämä on osittain rapautunut, joka voi aiheuttaa irtokivien putoamisriskin. Varotoimenpiteenä tonttialue rajataan pois yleisestä käytöstä tarkempien suunnitelmien ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden ajaksi.

Hämähäkkitontin alueella on havaittu kalliolta pudonneita irtokiviä. Kiviä on havaittu kallioseinämän juurelta, eikä niistä ole aiheutunut henkilö- tai materiaalivahingon riskiä. Kallion kunto tarkistettiin heti havainnon tekemisen jälkeen. Halkeamakatselmuksen alustavien tulosten perusteella kallion kunto edellyttää lisätutkimuksia. Kalliolle tullaan tekemään tarkempi kuntotutkimus mahdollisten toimenpiteiden varalta.

Samalla katselmoitiin betonisten suojamuurien kuntoa. Muureista otettiin tarvittavat näytteet betonin kunnon ja mahdollisen korjaustarpeen selvittämiseksi.

Turun Kaupunginteatterin kupeessa sijaitseva alue on toistaiseksi kokonaan pois käytöstä. Tarkempien tutkimusten perustella arvioidaan alueen käyttöä jatkossa ja tehdään toimintasuunnitelma kallioalueen turvallisuuden varmistamiseksi.

Tapahtumien järjestäminen alueella on peruttu toistaiseksi, joten myös alueelle suunniteltua leikkipuistoa ei voida tulevaksi kesäksi toteuttaa. Leikkipuistolle selvitellään nyt korvaavaa paikkaa.

Hämähäkkitontin alueen uudelleen käyttöönoton aikataulusta saadaan tieto tarkempien tutkimusten ja mahdollisten kallioseinämän korjausten valmistuttua.

Turun Seutusanomat