Raision nuorisovaltuustolle toivotaan puheoikeutta valtuuston kokouksissa

RAISIO. Raision SDP:n kaupunginvaltuutettu Aleksi Suro jätti kaupunginvaltuustolle 7. maaliskuuta yhdessä 27:n muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa aloitteen nuorisovaltuuston puheoikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksissa. Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valtuustoaloitteeseen on kirjattu, että Raision nuorisovaltuusto on lakisääteinen vaikuttajaryhmä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi kunnallishallinnon eri toimialoilla.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda lasten ja nuorten ääni kuuluviin. Nuorisovaltuuston edustajilla on tällä hetkellä puhe- ja läsnäolo-oikeus Raision lautakunnissa. Toisissa lautakunnissa edustaja osallistuu jokaiseen kokoukseen, toisissa taas edustaja on paikalla kutsuttaessa. Nuorisovaltuustolla on tämän lisäksi oikeus tehdä aloitteita ja kannanottoja kaupungin toimielimille. Raision kaupunki myös kutsuu nuorisovaltuuston edustajia mm. erilaisiin työpajoihin ja seminaareihin.

Valtuustoaloitteen tehnyt Aleksi Suro esittää, että Raisio päättää ottaa seuraavan askeleen nuorten vaikuttamismahdollisuuksien saralla ja myöntää nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden kaupunginvaltuuston kokouksiin. Vastaavan päätöksen lähikunnista ovat tehneet ainakin Turku, Naantali, Kaarina ja Masku. Vuoden 2020 nuorisovaltuustoselvityksen mukaan 62 prosentilla vastanneista nuorisovaltuustoista on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuustossa.

Lisäksi Kuntaliitto katsoo hallintosääntömallissaan (Suomen Kuntaliitto 2016, 94 §), että nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä valtuustossa että muissa toimielimissä on tarkoituksenmukaista. Edustajan nimeämisen lisäksi nuorisovaltuustolle tulisi antaa mahdollisuus valita keskuudestaan myös varaedustaja valtuustoon.

Turun Seutusanomat