Kustavin kunnanjohtajaksi valittu Rauno Peltola suunnittelee hankkivansa kodin saaristokunnasta

Liedon kunnan hallintopalvelujen toimialajohtajana sekä vs. kunnanjohtajana työskentelevä Rauno Peltola on yhteiskuntatieteiden maisteri ja oikeustieteen kandidaatti. Kustavin kunnanjohtajana hän aloittaa toukokuun alkupuolella. Kuva: Liedon kunta.

KUSTAVI. Kustavin kunnanjohtajaksi 14. maaliskuuta kunnanvaltuustossa äänestetty Rauno Peltola aikoo ottaa viran vastaan. Peltola kertoo, että käytännössä asia etenee hänen toimittamansa suostumuksen jälkeen johtajasopimuksen tekoon.

Mikä sai Liedon kunnan hallintopalvelujen toimialajohtajana ja viime aikoina sijaistavana kunnanjohtajana työskennelleen Peltolan hakeutumaan töihin Kustaviin?
– Ajatus kustavilaisuuden erityisyydestä houkutteli. Kyseessä on pieni kunta, joka kuitenkin pärjää hyvin omillaan, elinvoimaisena ja itsenäisenä, Peltola sanoo.

Tällä hetkellä Salossa asuva Peltola perheineen suunnittelee kodin hankintaa Kustavista.
– Pidämme yhden kodin Halikossa ja toista olemme katselleet Kustavista, jotta pääsisimme osaksi tätä kaunista saaristokuntaa. Asuntotarjontaa ei vain tunnu olevan paljon, hän kertoo.

Vahvan saaristolaisidentiteetin omaavassa Kustavissa kunnanjohtajan tulee Peltolan mukaan olla kotonaan, läsnä ja lähellä muita asukkaita.
– On hyvä olla tiiviisti osa yhteisöä, yksi kuntalaisista. Minulla ei ole siteitä entuudestaan muuten Kustaviin, paitsi veneilijänä se on kyllä tullut tutuksi, hän toteaa.

Peltolan mielestä uutena kasvona on erityisen tärkeää tehdä itseään tunnetuksi. Ei vähiten siitä syystä, että nykyinen kunnanjohtaja Veijo Katara on tehnyt Kustavissa todella pitkän uran.
– Yli 30-vuotinen virkasuhde on poikkeuksellinen, Peltola jatkaa.

Kuntien rooli on murroksessa sote-uudistuksen myötä. Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy ensi vuoden alussa kunnilta hyvinvointialueille, kunnan rooli elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistäjänä kasvaa. Niin ikään TE-palveluihin liittyvät uudistukset muuttavat toiminnan järjestämisen edellytyksiä.

Alkuvuosi on ollut melkoista kuntaorganisaatioiden myllerrystä. Useamman varsinaissuomalaisenkin kunnan johtotehtävissä on tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia. Rauno Peltola on toiminut tammikuusta alkaen vs. kunnanjohtajana Liedossa, sillä entinen Liedon kunnanjohtaja Esko Poikela siirtyi Rauman kaupunginjohtajaksi.

Nykyisen kunnanjohtajan Veijo Kataran viimeinen varsinainen virantoimituspäivä on huhtikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen hän on vuosilomalla eläkkeelle jäämiseensä saakka.
– Mika Ingi aloittaa Liedon kunnanjohtajana 1.4. Tässä on siis huhtikuun aikana perehdyttämistä luvassa puolin ja toisin Liedossa Mikan ja Kustavissa Veijon kanssa, Peltola kertoo.
– Irtisanoutumisajat kuntasektorilla ovat melko pitkiä, mutta tarkoituksena on päästä aloittamaan uusissa tehtävissä mahdollisimman pian. Näyttää siltä, että aika hyvin saadaan asia ratkeamaan, hän lisää.

Kustavin kunnanhallitus päätti 28.3. pitämässään kokouksessa vahvistaa Rauno Peltolan valinnan kunnanjohtajan virkaan edellyttäen kunnanvaltuuston päätöksen lainvoimaisuutta. Peltola on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja kunta tekee hänen kanssaan johtajasopimuksen.

Virkatehtäviin tutustumisen hänen on tarkoitus aloittaa  jo huhtikuussa. Varsinaisen virantoimituksen hän aloittaa ilmoituksen mukaan aikaisintaan 4. toukokuuta. Palkkaus määritellään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi tulevassa johtajasopimuksessa. Valintapäätöksen lainvoimaisuuden saamiseen asti hän toimii viransijaisena tai avoimen viran hoitajana. Koeaika on kuusi kuukautta.

Katariina Mäkinen-Önsoy