Kevään ylioppilaskokeissa vähemmän osallistujia kuin vuosi sitten

Ylioppilaskokeiden suorittamisen jälkeen edessä on palkinto kovasta työstä, kun tuoreet ylioppilaat saavat painaa valkolakin päähänsä.

YLIOPPILASKOKEET.

Kevään ylioppilaskokeet käynnistyvät tiistaina 15. maaliskuuta, kun kokelaat osallistuvat äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon ylioppilaskokeeseen. Saman viikon aikana järjestetään myös vieraan kielen lyhyen oppimäärän koe sekä äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon koe. Kirjoitusurakka jatkuu matematiikan, reaalien ja toisen kotimaisen kielen kokeilla, kunnes viimeisenä vuorossa on saamen äidinkielen ja kirjallisuuden koe perjantaina 1. huhtikuuta.

Yhteensä kevään ylioppilaskokeisiin on ilmoittautunut yli 46 000 kokelasta, mikä on noin 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Koronapandemia ei ole aiheuttanut muutoksia koepäiviin, mutta mahdollisissa tartunta- ja karanteenitilanteissa lukiot toimivat terveysviranomaisten ohjeiden mukaan.

Koronatilanne vaikuttaa edelleen tutkinnon toimeenpanoon. Lukioilla ja kokelailla on kuitenkin jo vankka kokemus terveysturvallisista koronajärjestelyistä. Kokelaiden on tärkeää noudattaa lukion antamia ohjeita esimerkiksi koetilaisuuteen saapumisesta, Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä sanoo.

Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan hyväksyttyjen kokeiden uusiminen on kääntynyt laskuun. Tänä keväänä on noin 24 000 ilmoittautumista hyväksytyn kokeen uusintaan, mikä on 3500 vähemmän kuin vuosi sitten. Hylätyn kokeen uusintaan ilmoittautumisten määrä on pysynyt lähes samalla tasolla kuin keväällä 2021.

Lautakunta lähettää tutkinnon tulokset lukioille 17. toukokuuta. Ne sekä kokelaan arvostellut koesuoritukset ovat luettavissa Oma Opintopolku -verkkopalvelussa seuraavana päivänä 18. toukokuuta alkaen.

Liisa Kallio