Pyhärannan kunnanvaltuusto päätti Reilan päiväkodin tonttihankinnasta ja vt. kunnanjohtajan irtisanomisen valmistelusta

Pyhärannan kunnanvirasto. Seutusanomien kuva-arkisto.

PYHÄRANTA. Pyhärannan kunnanvaltuusto päätti 8.2. pitämässään kokouksessa äänin 13–6 asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kuntalain 43 §:n mukaista vt. kunnanjohtajan Harri Hiitiön irtisanomista. Niin ikään äänin 13–6 päättyneen äänestyksen jälkeen kunnanvaltuuston päätöksestä vt. kunnanjohtajan (viranhaltijaL 304/2003) virantoimituksesta pidättämistä jatketaan toistaiseksi. Samalla kunnanvaltuusto vastaanotti kuulemistilaisuudessa laaditun muistion sekä kuulemiskutsussa mainitut muut liitteet, jotka ovat salaisia.

Reilan päiväkodin tonttihankintaan liittyen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan myöntää 15 000 euron lisämäärärahan vuoden 2022 talousarvion investointeihin momentille 1100 maa- ja vesialueet, hankkia esittelytekstissä mainitun määräalan hintaan 11 827 euroa sekä valtuuttaa vs. kunnanjohtajan sitomaan kunnan kauppakirjalla kiinteistökauppaan sen jälkeen, kun päätös on saavuttanut lainvoiman.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!