Pyhärannan Reilan päiväkodille esitetään lisämäärärahaa

PYHÄRANTA. Pyhärannan kunnanhallitus esittää tiistaina 8. helmikuuta kokoontuvalle kunnanvaltuustolle 15 000 euron lisämäärärahaa Reilan päiväkodin tontin hankintaan.

Reilan päiväkotia suunnitellaan sijoitettavaksi koulun yhteyteen Kauppilan yhteismetsän omistamalle maalle. Alueella on voimassa asemakaava ja kaupan kohteena oleva alue on kaavoitettu maa- ja metsätalousalueeksi.

Talousarviossa on tälle vuodelle (2022) varattu 70 000 euroa Reilan päiväkodin kunnallistekniikkaan ja perustuksiin, sekä asemakaavamuutoksiin on lisäksi varattu 15 000 euroa. Syksyllä talousarviota laadittaessa alueen hankkiminen oli ajateltu toteutettavan maanvaihtokaupalla, mutta nyt se on tarkoitus tehdä ostamalla alue Kauppilan yhteismetsältä. Tästä johtuen talousarviossa vuodelle 2022 ei ole varattu määrärahaa investointeihin momentille 1100 maa- ja vesialueet.

Kaupan kohteena oleva määräala on pinta-alaltaan n. 14 000 m2 ja kauppahinta on 11 827 euroa. Päiväkodin rakentaminen alueelle vaatii kaavamuutoksen, jossa alueelle osoitetaan rakennusoikeutta.

Pyhärannan kunnanhallitus on siis ehdottanut, että kunnanvaltuusto päättää myöntää 15 000 euron lisämäärärahan vuoden 2022 talousarvion investointeihin momentille 1100 maa- ja vesialueet, hankkia esittelytekstissä mainitun määräalan hintaan 11 827 euroa sekä valtuuttaa vs. kunnanjohtajan Merja Kosken sitomaan kunnan kauppakirjalla kiinteistökauppaan sen jälkeen, kun päätös on saavuttanut lainvoiman.

Seutusanomat Vakka

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!