Kyläkauppatukia myönnettiin Varsinais-Suomeen maanlaajuisesti toiseksi eniten

kyläkauppa
Livonsaaren kyläkauppa. Seutusanomien kuva-arkisto.

UUTISET. Ruokavirasto on myöntänyt kyläkauppatukea 178 kyläkaupalle, joista 16 sijaitsee Varsinais-Suomessa. Maaseudun päivittäistavarakaupoille tarkoitettu kyläkauppatuki oli toista kertaa haettavana tänä syksynä. Tuki myönnettiin kaikille sitä hakeneille varsinaissuomalaisille kyläkaupoille. Eniten kyläkauppatukia osoitettiin Lappiin, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen jakaessa toisen sijan myönnettyjen tukien lukumäärässä.

Monissa maakunnissa hakemusten määrä oli suurin piirtein sama kuin vuonna 2019, jolloin kyläkauppatuet olivat viimeksi jaossa. Tällä kertaa yli 70 prosenttia hakijoista haki tuen sähköisesti.

Kyläkauppatukeen varattu määräraha jaetaan tukea saaneiden kyläkauppojen kesken. Tuki on hieman alle 11 000 euroa kyläkauppaa kohden. Myymäläautopalvelua tarjoava kyläkauppa saa noin 15 000 euron tuen. Vuoden 2022 alkupuolella maksettavan tuen ehtona on, että kyläkauppa toimittaa selvityksen tuen käyttämisestä vuonna 2023.

Tuen tarkoitus on edistää maaseudun palveluiden saatavuutta. Kyläkaupat ovat tärkeitä sekä maaseudulla vakituisesti asuville että mökkeilijöille ja muille matkailijoille. Ne tarjoavat päivittäistavarapalveluiden lisäksi esimerkiksi käteisnosto-, posti- ja apteekkipalveluita.

Pienelle kyläkaupalle tuella on suuri merkitys: Kyläkauppatukea aiemmin saaneet kauppiaat ovat käyttäneet tukea esimerkiksi kauppansa palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen.

Katariina Mäkinen-Önsoy