Kustavissa valmius Emmanrauman alueen kaavoitukselle

KUSTAVI. Kustavin kunta on päättänyt käynnistää Emmanrauman asemakaavan laadinnan ehdollisena. Ehtoihin kuuluu konsulttiyrityksen valmistelema kunnan ja seurakunnan välinen sopimus, joka tulee osapuolten toimielinten käsiteltäväksi.  Asemakaava käsittäisi toteutuessaan Kuninkaantien itäpuolella olevan Pietilän tilan alueen. Alueeseen sisällytetään myös Iso-Krenan saari. 

Asemakaavan tavoitteena on muodostaa Emmanraumaan alue, jossa on omarantaisia ja muita omakotitontteja, laiturialue sekä pienteollisuudelle oma alueensa. Seurakunta korvaa kunnalle ensisijaisesti tonttien luovutuksena sovittavan infrastruktuurin rakentamisesta aiheutuvat kustannukset.

Katariina Mäkinen-Önsoy