Naantalin ja Raision välinen E18-tiesuunnitelma esittelyssä

Naantalin ja Raision välinen tiesuunnitelma on osa E18 Turun kehätien kehittämistä. Tavoitteena on TEN-T-ydinverkon vaatimusten saavuttaminen Naantalin ja Raision kaupunkirakenteen sisällä. Kuva: Katariina Mäkinen-Önsoy.

E18 Turun kehätien tiesuunnitelma Naantali‒Raisio -osuudelle valmistuu tämänhetkisten tietojen mukaan loppuvuodesta 2023. 

LIIKENNE. E18 Turun kehätien (kantatie 40) Naantali‒Raisio -osuutta koskevan tiesuunnitelman ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 28. lokakuuta kello 17‒19 Naantalin Kristoffer-salissa.

Torstaihin mennessä on mahdollisuus myös ilmoittautua Raisiossa 2.11. järjestettävään kuntakahvitilaisuuteen, jossa ohjelmassa on muun muassa E18 tilannekatsaus vt. teknisen johtajan Timo Ojan toimesta. Kaikille alueen yrityksille, sekä jo olemassa oleville että toimintaa vasta suunnitteleville, avoin tilaisuus pidetään Raision kaupungintalon valtuustosalissa. Turun kauppakamarin kuntakahveilla esitellään uusia palveluita ja yritysalueita sekä kuullaan paikallisten yritysten arjesta.

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty keväällä 2021 maastotietojen hankinnalla. Tiesuunnittelukonsultiksi on valittu Ramboll Finland Oy. Kuluvan syksyn aikana tarkistetaan tiesuunnitteluvaiheen tavoitteet ja organisoidaan hankkeen työt sekä aloitetaan tiesuunnitelman perusratkaisun määrittely. Tiesuunnitelman varsinainen laatimisvaihe alkaa maaliskuussa 2022 ja kestää noin vuoden. Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan loppuvuodesta 2023.

Turun kehätie kuuluu Euroopan laajuisen TEN-T tieverkon ydinverkkokäytävään, jota halutaan kehittää yhtenäiseksi liikenneverkoksi. Suomi on sitoutunut parantamaan ydinverkkoon kuuluvat väylät EU:n vaatimaan laatutasoon vuoteen 2030 mennessä.

Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2020 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelmassa esitetään, että kantatie 40 rakennetaan nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi maantieksi välillä Ruonan yhdystie‒Juhaninkuja. Kantatieltä 40 poistetaan tasoliittymät, ja ne korvataan eritasoliittymillä ja rinnakkaisväylillä.

Tiesuunnitelman laadinnan aikana järjestetään alueen asukkaille, yrityksille, maanomistajille ja kaikille hankkeesta kiinnostuneille mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun. Kaikille avoimien yleisötilaisuuksien lisäksi hankkeen aikana järjestetään karttapalautekysely sekä sidosryhmille suunnattuja työpajoja.

Katariina Mäkinen-Önsoy