Varissuota havainnoiva teos toi Marko Juntuselle tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon

KIRJALLISUUS. Vastapainon kirjailija Marko Juntuselle on myönnetty tiedonjulkistamisen valtionpalkinto kirjastaan Matkalla islamilaisessa Suomessa. Palkintojuhla järjestettiin torstaina 16. syyskuuta Kansallisarkistossa.

Juntusen teos kuvaa Turun Varissuon monikulttuurista arkea. Raati perusteli valintaa näin: ”Lähiöt ovat melko uusi ilmiö suomalaisissa kaupungeissa. Ne ovat olleet sekä maaltamuuton että maahanmuuton näyttämöitä. Lähiö havainnollistaa hyvin viime vuosikymmenten nopeita ja vahvoja tunteita herättäneitä muutoksia. Teoksen kirjoittaja Marko Juntunen on Lähi-idän ja islamin tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa. Juntunen on myös arabian kielen kääntäjä ja tulkki. Hän on havainnoinut Turun Varissuota, ’Vakkea’, jo pitkään. 

Lähiöillä ja islamilaisella Suomella on paljon tarinoita, paljon ristiriitoja ja paljon annettavaa: teos antaa äänen lähiöille ja niiden asukkaille. Ilmiöt, jotka näkyvät Varissuolla, tapahtuvat myös muissa kaupungeissa ja lähiöissä, joissa muslimiväestö on kasvanut. Tiedonjulkistamisen kannalta on tärkeää, että tietokirja perustuu pitkäaikaiseen ja perusteelliseen tieteelliseen tutkimukseen. Tekijän syvä perehtyneisyys eri kulttuureihin mahdollistaa sujuvan siirtymisen Varissuon lähiön arjesta globaaleihin ongelmiin. 

Punnittu tieto lähiöiden historiasta ja niiden asukkaista luo edellytyksiä parempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja auttaa lukijaa muodostamaan oman käsityksensä islamista osana monikulttuurista Suomea.”

Turun Seutusanomat