Uusien asukkaiden kotoutuminen Vakka-Suomeen on kaikkien asia

Eri alojen edustajat pohtivat Vakka-Suomen kestävää tulevaisuutta elokuun loppupuolella. Yhteistyön merkitys nousi erityisesti esiin.

YHTEISKUNTA.

Tiistaina 24. elokuuta 35 osallistujaa kokoontui niin kasvotusten kuin etäyhteyksien päästä Ukipoliksen ja Uudenkaupungin Elinkeinon järjestämään Kestävä tulevaisuus Vakka-Suomessa tapahtumaan. Tilaisuuden tavoitteena oli keskustella uusien, Vakka-Suomeen muuttavien asukkaiden kotoutumisesta alueelle ja kuinka sitä voitaisiin edesauttaa.

Projektipäällikkö Mirva Salonen Ukipoliksesta kertoo, että monet eri organisaatiot tarvitsevat uusia asukkaita Vakka-Suomeen.

Yritykset ovat havahtuneet työvoimapulaan ja kunnat puhuvat asukasmäärän vähenemisestä, asukkaiden vanhenemisesta ja elinvoiman ja palveluiden laadun säilyttämisestä. Nämä asiat liittyvät kaikki toisiinsa, mutta miten ne yhdistetään ja millä ratkaisuilla? Juuri sen takia yhteistyö eri tahojen kanssa on tärkeää, hän sanoo.

Tapahtuma oli osa vuonna 2017 alkanutta, kolme vuotta kestänyttä Asukasluotsaus-hanketta. Osallistujia tilaisuudessa oli eri osa-alueilta: mukana oli muun muassa kaupunkien ja kuntien luottamushenkilöitä, yrittäjiä ja oppilaitoksien edustajia.

Tilaisuudessa oli mukana asiantuntijoita pitämässä puheenvuoroja aiheen ympäriltä. Sen lisäksi osallistujat keskustelivat pienryhmissä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, niiden merkityksestä ja toteutumisesta omassa organisaatiossa.

Salosen mukaan etenkin yhteistyön voima ja sen tärkeys nousivat tapahtumassa esiin.

– Uusien asukkaiden kotoutuminen on kaikkien asia eikä pelkästään tulijoiden vaan myös vastaanottavan yhteisön. Yksi tärkeimpiä pointteja oli juuri yksilön tekemät valinnat uusien, erilaisten ihmisten kohtaamisessa. Muualta tulleet ihmiset voivat olla organisaation valttikortti, sillä heillä on uusia ideoita ja näkökulmia.

Keskustelua on kuitenkin tärkeää pitää myös yllä. Salosen mukaan aihe ei saisi unohtua.

– Tällaiset muutokset ovat pitkiä prosesseja, mutta me voisimme olla Vakka-Suomessa etunenässä luomassa vastaanottavaa naapurustoa, jossa ihmisiä ei jätettäisi yksin. Voisimme nähdä myös kolikon kääntöpuolen siinä, että mitä voi tapahtua, jos ei olla vastaanottavaisia.

Salosen mukaan osallistujat antoivat oikein positiivista palautetta tapahtumasta. Hän toivoo, että Vakka-Suomen alueen eri organisaatiot näkisivät yhdessä tekemisen potentiaalin kotoutumisen tukemisessa. Kenenkään ei tarvitsisi jäädä aiheen kanssa yksin.

– Yhdessä tekeminen olisi hedelmällisempää kuin omalla tontilla puuhaaminen. Kotoutumisen ympärillä yhteistyö hyödyttäisi eri osapuolia ja se olisi taloudellisesti järkevää. Sitä kohti voitaisiin mennä enemmän ja miettiä yhdessä keinoja, joilla yhteistyö onnistuisi.

Liisa Kallio