Vakka-Suomen musiikkiopiston haku käynnissä

Vakka-Suomen musiikkiopisto asuttaa nykyisin Laitilassa sijaitsevaa Kustaa Hiekan lukutupaa. Seutusanomien kuva-arkisto.

Toimialueensa ainoana laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta antavana oppilaitoksena Vakka-Suomen musiikkiopisto tavoittaa toimialueensa lapsista ja nuorista arviolta 13 prosenttia.

KOULUTUS. Laitilassa sijaitsevan Vakka-Suomen musiikkiopiston oppilaaksi ilmoittautuminen on avoinna 3.–16. toukokuuta.  Opetustarjonnassa on laulua sekä soittimia laidasta laitaan lyömä- ja jousisoittimista puu- ja vaskipuhaltimiin sekä kitaraan, bassoon, harmonikkaan, pianoon ja kirkkourkuihin.

Vakka-Suomen musiikkiopisto tarjoaa ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua soiton- ja laulunopetusta ja perustan elinikäiseen hyvään harrastamiseen. Musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän oppilaaksi voidaan ottaa Vakka-Suomen musiikkiopiston sopimuskunnissa kirjoilla olevia henkilöitä. Oppilaita opetukseen otetaan kunnittain sen mukaan kuin kunnan ylläpitämiä oppilaspaikkoja on käytettävissä.

Laitilan kaupungin ylläpitämän musiikkioppilaitoksen toiminta-alueeseen kuuluvat Laitilan lisäksi Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa, joissa jokaisessa on opetustiloja. Mikäli hakijan kotikunta on muu, ratkaisee oppilaaksi hyväksytyn paikan saamisen lopullisesti se, maksaako hakijan kotikunta tai hakija itse vuotuisen oppilaskohtaisen kuntaosuuden. Oppilaaksi hyväksytyllä on kuitenkin mahdollisuus ottaa vastaan myös avoimen osaston paikka, jossa ei ole kuntakohtaisia rajoituksia.

Kustaa Hiekan lukutuvassa toimiva, vuonna 1970 perustettu Vakka-Suomen musiikkiopisto on yksi lähes sadasta maassamme toimivasta taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää tarjoavista musiikkiopistoista.

Vakka-Suomen musiikkiopiston uudistettu opetussuunnitelma mahdollistaa jokaiselle oman polkunsa musiikkiopinnoissa Uutena tuotteena on soitinkarusellitoiminta, jossa lapsi pääsee kokeilemaan vuoden aikana 3–4 erilaista soitinta.

Musiikkiopisto nähdään laaja-alaisena oppimiskeskuksena, jonka ydintoiminnan muodostaa taiteen perusopetus. Linjakkaana toimintana ohessa kulkee laaja konsertti- ja tapahtumatuotanto.

Musiikkiopistossa annettavan opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia luovaan ja monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. Musiikkiopisto pyrkii toiminnallaan säilyttämään ja kehittämään kansallista musiikkikulttuuria sekä edistämään yhteistyötä muiden alan ja alueen toimijoiden kanssa.

Katariina Mäkinen-Önsoy