Digitaalisuus auttaa pienyrityksiä selviytymään myös Covid-19 aikana

MIELIPIDE/KUNTAVAALIT

Tänä päivänä digitalisaatio näkyy hyvin vahvasti yhteiskunnan toiminnassa, se selvästi vaikuttaa monenlaisiin prosesseihin ja herättää uteliaisuutta sekä kuluttajilta että yrityksiltä. Covid-19:n aikana digitalisaation merkitys on noussut korkealle tasolle. Digitalisaatio tarjoaa yhteiskunnalle sekä selviytymistapoja ja mahdollisuuksia kehittämään uusia toimintamalleja. Digitalisaatio tarjoaa pitkän aikavälin ratkaisuja, sillä tilapäinen ja hajanainen tuki ei välttämättä tuo toivottuja tuloksia.

Nykyinen Suomen hallitus on toteuttanut merkittäviä toimenpiteitä Covid-19 viruksen torjumiseksi, joiden seuraamuksena olivat valitettavasti myös paikallisten pienyritystoimintojen alasajotoiminnat. Monien yksityisyrittäjien liiketoiminnat ja yrittäjien omat taloudet eivät kestäneet ennalta arvaamattomia pandemian aiheuttamia kustannuksia. Covid-19 kaltaisen kriisin aikana yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän ponnistuksia. Mitä jos yritystoiminta ei kestäisi tällaisia muutoksia? Kuka on siitä vastuussa ja mistä yritykset saisivat konkreettista apua? Onko se apu pelkästään rahatuen piirissä?

Yrityksien pitää olla tarpeeksi luovia ja tarjota kuluttajille uusia/tilapäisiä palvelukonsepteja eikä takertua vanhoihin liiketoimintaperiaatteisiin. Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia onnistumiselle mutta itse onnistuminen on tietysti yrityksistä kiinni. Pitkällä juoksulla digitalisaatio tuo yrityksille myös kasvua.

Kestävän liiketoiminnan puolesta nykymaailma kaipaa entistä enemmän universaali liiketoimintamalleja, joita toimivat myös digitaalisessa ympäristössä ja vastaavat nykypäivän asiakaskysyntään. Kunnan tulisi tukea varsinkin pienyrittäjien digitalisaatiota entistä enemmän tarjoamalla monipuolisen neuvonnan digikartoituksessa ja käteviä työkaluja yritysten toimintaprosesseihin. Synergistisessä yhteistyössä kunta, kunnan yritykset ja asukkaat voivat rakentaa kunnalle tukevan yritys- ja kuluttajaverkoston, joka palvelee meidän kaikkien tarpeita pitkäjänteisesti.

Kuluttajana ja kuntavaaliehdokkaana haluan varmistaa, että kuntani yritykset kasvavat ja kehittyvät. Samalla haluan huolehtia siitä, että kuntani tukee paikallisia yrityksiä mukautumaan nykypäivään liiketoimintastandardiin, jossa digitaalisuus on merkittävässä roolissa. Pitkän pankkiuran ansiosta ja yrittäjän kokemuksen myötä koen, että pystyn vaikuttamaan digitalisaation asioihin kunnallispolitiikassa ja luomaan uusia ratkaisua sekä kunnan yrityksille että kunnan työntekijöille. Parempi huominen alkaa jo tänään äänestämällä päteviä ihmisiä tekemään oikeita päätöksiä.

Olga Viljanen

yrityspankin virkailija, yrittäjä

Raision PS kuntavaaliehdokas 2021