Turun Pihlajaniemeen syntyy merellinen asuinalue

Nähtävillä oleva asemakaavaehdotus mahdollistaa asuntojen rakentamisen 2500–3000 asukkaalle

Pihlajaniemen keskelle rakennetaan Katanpäänpuisto. Visualisointi: Tietoa Oy.

Turun Pihlajaniemen ensimmäinen asemakaavaehdotus on nähtävillä 18. toukokuuta asti. Loppusuoralla olevia Pihlajaniemen pohjoisosan suunnitelmia esitellään verkkotilaisuudessa keskiviikkona 28. huhtikuuta.

TURKU. Turussa sijaitsevan Heikkilän kasarmialueen viereen suunniteltavan Pihlajaniemen ensimmäinen asemakaavaehdotus on valmistunut ja tulee nähtäville maanantaina 19.4. ennen kaupunkiympäristölautakunnan päätöksentekoa. Pihlajaniemestä tulee uusi merellinen ja luonnonläheinen kaupunginosa Turun ydinkeskustan jatkeeksi.

Asemakaava käsittää tulevan asuinalueen pohjoisosan ja mahdollistaa asuntojen rakentamisen 2500–3000 asukkaalle. Alueen ensimmäisille asuinkerrostalokorttelille on valittu jo toteuttajat tontinluovutuskilpailun kautta. Kun asemakaava tulee lainvoimaiseksi, alkaa katujen, puistojen ja kunnallistekniikan tarkempi suunnittelu ja toteutus. Ensimmäisten asuinrakennusten rakentaminen alkaa arviolta 2022.

Viitesuunnitelma Pihlajaniemestä.
Pihlajaniemen suunnitelmia on kehitetty jatkuvasti.

Viime vuonna käydyn tontinluovutuskilpailun yhteydessä saatiin turkulaisilta Kerro kantasi -verkkopalvelun kautta runsaasti palautetta kilpailutöistä ja sitä on hyödynnetty suunnitelmien jalostuksessa. Esimerkiksi Vähäheikkiläntien varteen suunniteltuja rakennuksia on siirretty kauemmas kadusta, ja rakennusten korkeutta on madallettu samalla kun niihin on tuotu korkeusvaihtelua. Myös puita on lisätty kadun varteen.

Pihlajaniemen muutos asuin- ja virkistysalueeksi lähti käyntiin alueen yleissuunnitelman valmistumisella vuoden 2019 lopulla, ja asemakaavaluonnos Pihlajaniemen pohjoisosasta hyväksyttiin helmikuussa 2020.

Pihlajaniemen kokonaissuunnitelmassa rakennukset ovat sävyiltään lämpimiä ja maanläheisiä, ja rakennusten vaihtelevat kattomuodot tuovat elävyyttä ympäristöön. Vaikka rakentaminen on tiivistä, korttelirakenne mahdollistaa aurinkoiset, suojaiset ja vehreät korttelipihat.

Erityistä huomiota on kiinnitetty myös kortteleiden välisiin katualueisiin ja jalankulkuympäristöön. Jalankulkijalla riittää alueella katseltavaa, koska katutasoon tuovat elävyyttä moninaisten rakennusten lisäksi liiketilat ja asuntojen pienet etupihat.

Pihlajaniemen kortteleita voidaan pitää jonkinlaisena vastakohtana yksittäisille toisistaan erillään oleville tornimaisille taloille, joiden ympäristöä on vaikeampaa suunnitella miellyttäväksi.

Virkistysmahdollisuuksia ja palveluita myös ympäröivien alueiden asukkaille tulee tarjoamaan alueen keskelle rakennettava Katanpäänpuisto. Puiston kautta johdetaan hulevedet jopa 7 km2:n alueelta.

Puiston läpi, kohti merta, virtaa paikoin pieniä lampia muodostava uoma. Puistoon muodostuukin paikkoja kaikenikäisille, niin oleskeluun kuin aktiiviseen leikkiin ja toimintaan. Jatkossa reitti merenrantaan kulkee Katanpäänpuiston läpi. Alueen eteläosa ja rannat suunnitellaan myöhemmässä vaiheessa.

Pihlajaniemen asemakaavaehdotus ja siihen liittyvät selvitykset sekä raportit ovat nähtävissä täällä ja Turku-pisteessä, osoitteessa Puolalankatu 5, 1. krs. Asemakaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisia muistutuksia 19.4.–18.5. välisenä aikana. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kaupunkiympäristötoimialalle, joko kirjallisena osoitteeseen PL 355, 20101, Turku, tai sähköpostilla kaupunkisuunnittelu@turku.fi.

Pihlajaniemen suunnitelmia esittelevä verkkotilaisuus pidetään keskiviikkona 28. huhtikuuta kello 17–18.30. Pihlajaniemen esittelyvideot: paikallisel kiälel ja yleiskielellä.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!