Turun Linnanfältin alueelle metallinen ympäristötaideteos

Ympäristön yleissuunnitelmassa on alustavasti varattu paikat yhteensä 23 Kukka-aiheiselle teokselle katualueilta ja julkisilta aukioilta. Alueen ympäristötaiteen toteuttamisesta vastaa turkulainen kuvanveistäjä Mika Natri.

TURKU. Julkisten alueiden rakentumisen myötä Linnanfältin alueelle on pystytetty ensimmäinen ympäristötaideteos. Kuvataiteilija Mika Natrin metallinen kukka-aiheinen taideteos sijoittuu Fleminginkadun ja Amiraalistonkadun kulmauksessa olevan Byygelinkulman aukiolle.

Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos tilasi 2009 neljältä Turun seudun taiteilijalta idealuonnoksia Turun Linnanfältin alueelle mahdollisesti toteutettavaa julkista taideteosta tai taidehanketta varten. Saatujen ehdotusten arvioinnin pohjalta Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta valitsi kesäkuussa 2009 Linnanfältin alueen julkisissa tiloissa toteutettavaa taidetta koskeviin jatkoneuvotteluihin Turun kaupungin yhteistyökumppaniksi turkulaisen kuvanveistäjän Mika Natrin.

Taidehankkeen jatkotyöskentelyn pohjana on toiminut Natrin ”Kukka”-aiheinen idealuonnos. Kukkateoksien eri osat voivat toimia myös alueen valaisimina, penkkeinä ja pöytätasoina. Tunnusmerkin omaisina kukat vahvistavat osaltaan Linnanfältin identiteettiä.

Valmistunut Kukka-teos on prototyyppi, josta saatuja kokemuksia hyödynnetään esimerkiksi Kukka-teoksen valmistuskustannusten, teknisen toteutettavuuden ja toimivuuden, turvallisuuden, käytettävyyden ja ylläpidon kustannusten arvioinnissa ja varmistamisessa sekä Kukka-teoksen mahdollisten muunnelmien jatkokehittämistyössä.

Linnanfältin alueelle tehdyssä Ympäristön yleissuunnitelmassa on alustavasti varattu paikat yhteensä 23 Kukka-aiheiselle teokselle katualueilta ja julkisilta aukioilta. Mahdollisista Kukka-teosten lisätilauksista sovitaan myöhemmin erikseen.

Turun Seutusanomat

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!