Yksinasuvia ei tunnisteta

KUNTAVAALIT/MIELIPIDE

Turussa on eniten yksinasuvia suurista kaupungeista, 53% kaikista asuntokunnista. Tämä tosiasia ei kuitenkaan näy kaupungin tarjoamissa palveluissa tai asumisen ja ympäristön suunnittelussa. Elämme yhteiskunnassa ja kaupungissa, missä yksinasuvien tarpeita ei tunnisteta. Tässä eräs esimerkki näkymättömyydestä. Kun Turussa laajennettiin asumisneuvojatoimintaa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa toimintaa esiteltiin yhtenä asunnottomuuden ja häätöjen ehkäisykeinona. Lautakunnassa, virkamiesten laatimassa esittelytekstissä, asunnottomuus esitettiin köyhien perheiden, maahanmuuttajaperheiden ja nuorten ongelmana, vaikka Turun asunnottomista 97 % on yksinasuvia (Ara). Yksinasuvia ei edes mainittu.

Tällä hetkellä puhutaan eläkeläisköyhyydestä. Asiasta puhuttaessa ei kuitenkaan tuoda ilmi sitä, että yli 65-vuotta täyttäneistä yksinasuvista 29 % on köyhiä, kun vastaavan ikäisistä pariskunnista vain 3 % on pienituloisia (kotitalouden elinvaihe ja pienituloisuus, Tilastokeskus). Eläkeläisköyhyys koskettaa erityisesti yksinasuvia eläkeläisiä. Yksinasuvilla on tilastojen mukaan keskimääräistä pienemmät tulot ja korkeammat elinkustannukset. Yksinasuva ei pysty jakamaan arjen menoja puolisonsa kanssa eikä hänellä ole kotitaloudessaan käytössä kaksia tuloja laskujen maksamiseen. Tahto väestöryhmätarkastelulle puuttuu kokonaan eikä väestöryhmittäisiä eroja haluta nostaa esille. Miksi?

Jos hyvinvointieroja ei selvitetä, on palveluja ja tukitoimia vaikea kohdistaa oikein niitä tarvitseville. Kaupungin organisaatioilta ja päättäjiltä puuttuu selvästi tietoa ja tahtoa huomioida yksinasuvia kaupunkilaisia ja heidän elämänmuotoaan. Parhaillaan käsittelyä odottaa valtuustoaloite, jossa pyydetiin selvittämään eri väestöryhmien (yksinasuvat, pariskunnat, perheet) hyvinvoinnin eroja.

Huomiotta jättäminen on tyypillisin yksinasuviin kohdistuva syrjinnän muoto. Yksinasuvien tulisi herätä pitämään huolta väestöryhmänsä hyvinvoinnista ja palvelutarpeista näin vaalien alla, sekä rohkeasti nostaa oma elämänmuotonsa perheiden rinnalle.

Raija Eeva (kesk.)

Tomi Flemming (sd.)