Uusi luonnonsuojelualue Taivassaloon

Järvenrannan alueella voi edelleen vierailla jokamiehenoikeuksien mukaan. Kuva: Mikko Hovila.

Alue on kahdeksas Luonnonperintösäätiön omistama luonnonsuojelualue Varsinais-Suomessa.

TAIVASSALO.

Luonnonperintösäätiö on ostanut Taivassalosta noin kahdeksan hehtaarin kokoisen metsäalueen. Alue on nimeltään Järvenranta, ja se sijaitsee Taipaleenjärvellä lähellä Helsingin kylää. Järvenranta päätyi säätiölle yksityisen maanomistajan kautta.

– Hän halusi myydä alueen nimenomaan luonnonsuojelualueeksi. Joskus meille myös esimerkiksi testamentataan alueita tai osallistumme tarjouskilpailuihin, mutta tällä kertaa aluetta tarjottiin meille, Luonnonperintösäätiön hallituksen varapuheenjohtaja Mikko Hovila kertoo.

Järvenrannan pinta-alasta neljännes on kuivatun Taipaleenjärven länsiosaa, joka on muodostunut järviruokoa kasvavaksi kosteikoksi. Se vaihettuu metsäksi kapealla koivua kasvavalla luhtavyöhykkeellä, joka on tulva-aikoina veden peittämää.

– Järvenrannan kaltainen käsittelemättömänä säilynyt ekologinen vaihettumisvyöhyke eli ekotoni on nykyluonnossamme harvinainen näky. Luontainen, heleä koivuvyöhyke on ilo retkeilijän silmälle, Hovila sanoo.

Luonnonperintösäätiön omistuksessa alueesta tulee luonnonsuojelualue tämän vuoden aikana.

Järvenrannalla voi kohdata erilaisia lajeja: kosteikolla on esimerkiksi tavattu rauhoitettua viitasammakkoa, joka on saanut erityissuojeltavan aseman EU:n luontodirektiivissä. Kosteikolla viihtyvistä linnuista on havaittu pajusirkkuja ja ruokokerttusia.

Alueen länsireunalla on pari hehtaaria järeämpää sekapuustoa, ja kaakkoisosassa löytyy jykeviä mäntyjä. Metsän lisäksi alueella on katajikkoa kasvava, metsittyvä keto sekä viljelemätön, umpeen kasvava peltoheitto.

– Kasvi- ja eläinlajien kartoitusta ei ole alueella tehty, mutta itse tapasin alueella käydessäni palokärjen ja hiirihaukan. Myös edellinen maanomistaja on jakanut meille tietoja alueen lajistosta. Kosteikon kohdalla on tarkoitus selvittää, mitä linnustoa siellä elää, Hovila kertoo.

Luonnonperintösäätiö on vuonna 1995 perustettu säätiö, joka suojelee luontoa ja ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin alueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Yhteensä säätiöllä on omistuksessaan tällä hetkellä 126
luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala kattaa yli 3000 hehtaaria.

Varsinais-Suomessa Luonnonperintösäätiö omistaa seitsemän luonnonsuojelualuetta. Järvenranta on kahdeksas, kun rauhoitushakemus on hyväksytty. Säätiö omistaa esimerkiksi Kustavissa sijaitsevan Topenginleijan luonnonsuojelualueen.

Liisa Kallio