Sauvossa valmistellaan viisivuotiaiden esiopetussuunnitelmaa

Tavoitteena leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuva pedagogiikka

Viisivuotiaille suunnatun esiopetuskokeilun perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa. Kuvituskuva.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu mahdollistaa viisivuotiaiden osallistumisen esikouluun ensi syksystä alkaen. Turun seudulla kokeilu- ja verrokkikuntiin kuuluvat Kaarina, Mynämäki, Naantali, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku.

SAUVO. Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on tarkoitettu vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Kokeiluvuosina 2021–2024 kaksivuotista esiopetusta järjestäviä kuntia on yhteensä 105. Kunnille korvataan kokeilusta aiheutuvat lisäkustannukset valtionavustuksella.

Viisivuotiaille suunnatun esiopetuksen paikallisia opetussuunnitelmia valmistellaan parhaillaan kokeiluun osallistuvissa kunnissa. Sauvossa kootaan yhteen tiimiä, joka miettii käytännön järjestelyjä tiukan aikataulun puitteissa.
– Kokeiluperusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lapsen hyvinvoinnista huolehtimista. Nämä korostuvat myös paikallisessa 6-vuotiaiden opetussuunnitelmassamme sekä myös omassa varhaiskasvatussuunnitelmassamme, Sauvon kunnan varhaiskasvatuksen päällikkö Hanna-Leena Heinonen kertoo.
– Perustemääräys pohjautuu Esiopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteisiin, joita on tarvittavilta osin muokattu kokeiluun sopivaksi. Perusteita laadittaessa on myös hyödynnetty vuoden 2018 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, esiopetusta ja varhaiskasvatusta koskevia tutkimustuloksia sekä asiantuntijoilta saatua palautetta, Heinonen jatkaa.

Sauvon lisäksi Turun seudulla kokeilussa ovat mukana Kaarina, Mynämäki, Naantali, Paimio, Parainen, Raisio ja Turku. Lisäksi Rusko on valittu verrokkikunnaksi, jossa ei järjestetä esiopetusta viisivuotiaille.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa syksyllä kuntien osoittamissa toimipisteissä.

– Sauvossa on mahdollisuus jokaisen 5-vuotiaan osallistua kokeiluun. Opetushallitus järjestää 10. maaliskuuta webinaarin, jonka aiheina ovat muun muassa toimipaikkojen ja lasten otanta, perheiden informointi ja hakumenettely kokeiluun. Kyseisen webinaarin jälkeen tulemme informoimaan perheitä tarkemmin kokeilusta sekä hakumenettelystä, Hanna-Leena Heinonen sanoo.

Sauvossa on mahdollisuus järjestää kaikille kokeiluun osallistuville esiopetusta päiväkodissa, jossa heistä muodostetaan oma ryhmänsä.
– Kaikkien 6-vuotiaiden esiopetus järjestetään Sauvon koulukeskuksen yhteydessä olevassa Lastentalossa, jonne tulevana syksynä lähtee iso joukko vuonna 2015 syntyneitä. Näin paikkoja vapautuu Hakkiskodon 3–5-vuotiaiden kokopäiväryhmistä, Heinonen kertoo.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Lisäksi tavoitteena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin ja sosiaalisiin taitoihin.

Sauvon varhaiskasvatuksen päällikkö Hanna-Leena Heinonen pitää erityisen tärkeänä, että jokaisella lapsella mahdollisuus edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa.
– Kaksi vuotta antaa aiempaa paremman mahdollisuuden keskittyä pitkäkestoisesti esiopetuksen tavoitteiden mukaiseen toimintaan sekä toiminnan kehittämiseen.

Entistä nuorempien esiopetukseen osallistumisessa on myös haasteita.
– Omat haasteensa tuovat kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen, oppilashuollon ulottaminen 5-vuotiaisiin sekä kuljetuksiin liittyvät järjestelyt, lisää Heinonen.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!