Perustuslakivaliokunta ei hyväksynyt hallituksen liikkumisrajoitusesitystä

Ulkoliikuntapaikoilla voi edelleen käydä liikkumassa vapaasti, eikä hallituksen kaavailema liikkumisrajoitus tule voimaan suunnitelulla laajuudella - perustuslakivaliokunta tyrmäsi esityksen perusoikeuksien vastaisena.

KORONA

Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen lakiesityksen perusratkaisua on muutettava. Valiokunnan mukaan hallituksen esitys rajoittaisi ihmisten perusoikeuksia siinä määrin, että esitys ei täytä välttämättömyysvaadetta.

Hallituksen esittämiä liikkumisrajoituksia ei ole siis kovin nopeasti tulossa voimaan. Lakiesitystä joudutaan nyt joka tapauksessa muuttamaan, joko hallitus ottaa esityksensä uudelleen valmisteluun tai hallintovaliokunta muuttaa esitystä perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta. Oli niin tai näin, perustuslakivaliokunnan lausunto hidastaa lakiesityksen etenemistä merkittävästi eduskunnassa.

Perustuslakivaliokunnan mukaan esityksen tyyppistä massakieltoa liikkumiseen ei voi asettaa, sillä se rikkoo ihmisten perusoikeuksia – eivätkä välttämättömyysperusteet siis ole tässä tilanteessa riittäviä. Kiellot on valiokunnan mukaan suunnattava tarkkarajaisesti oletettuihin tartuntojen lähteisiin eli yksityistilaisuuksiin ja juhliin sekä kuljeskeluun useamman henkilön ryhmissä.

– Hallituksen esityksessä eritellyt epidemian hallintaan liittyvät tavoitteet voidaan perustuslakivaliokunnan mukaan saavuttaa suuruusluokaltaan yhtä tehokkaana tartuntojen vähentämisenä, jos lakiesityksen kiellot ja rajoitukset kohdistetaan – ei kokonaisvaltaisesti kaikkeen liikkumiseen lähtökohtaisesti – vaan perusteluissa mainittuihin tartunnan lähteisiin, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne luki valiokunnan lausunnosta.

Perustuslakivaliokunnan lausunto oli yksimielinen.