Paimion ja Sauvon alueella avoinna satakunta työpaikkaa

Työllistymiseen tukea kotikunnasta: kuntakokeiluun 2021–2023 osallistuvat Laitila, Paimio, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki

Paimion kaupungin työvoimapalveluiden päällikön Johannes Joutsenlahden mukaan koronasta huolimatta Paimion ja Sauvon alueella on avoinna runsaasti työpaikkoja: ”Paimio ja Sauvo tuottavat koko asiakaskohderyhmälle palvelut keskitetysti yhteistyösopimuksensa pohjalta. ” Seutusanomien kuva-arkisto.

Maaliskuussa käynnistyneen työllisyyden edistämisen kuntakokeilun piiriin kuuluu Paimion kaupungissa 311, Sauvon kunnassa 74, Turun kaupungissa 15 000 sekä Uudenkaupungin kaupungissa noin 700 henkilöä. 

Tiesitkö?

• Laitilassa, Paimiossa, Sauvossa, Turussa ja Uudessakaupungissa ajalla 1.3.2021 – 30.6.2023 käynnissä oleva työllisyyden edistämisen kuntakokeilu johtaa todennäköisesti lainsäädäntöön, jonka myötä kunnille siirretään työllisyyspalveluiden järjestämis- ja toteuttamisvastuuta. Lisäksi kokeilulla tavoitellaan tietoa erityisesti vaikeimmin työllistyvien palvelujen kustannuksista ja palvelupoluista.

• Asiakkuus siirretään automaattisesti TE-toimistosta kuntakokeiluun. Henkilö saa siitä tiedon joko kirjeitse tai sähköisesti Oma asioinnin kautta.

• Kuntakokeilun piiriin asiakkaaksi tuleminen ei siis vaadi asiakkaalta itseltään toimenpiteitä.

TYÖLLISYYS. Paimio ja Sauvo ovat mukana maaliskuussa alkaneessa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa. 30.6.2023 asti käynnissä oleva kokeilu liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin työllisyysasteen nostamisesta 75 prosenttiin ja kuntien roolin vahvistamisesta työllisyyspalvelujen järjestäjänä.

Paimion kaupungin työvoimapalveluiden päällikkö Johannes Joutsenlahti kertoo, että kuntien vastuulle siirtyvä asiakasmäärä on nyt tuntuvasti isompi ja monipuolisempi edelliseen kokeiluun verrattuna. Edellinen työllisyyskokeilu toteutettiin vuosina 2017–2018.
– Paimion ja Sauvon kuntien alueella yhteenlaskettu asiakasmäärä oli kokeilun alkaessa lähes 400 työnhakijaa. Kunta vastaa asiakkaiden koko palveluprosessista, lukuun ottamatta joitakin työttömyysturvaan liittyvien lausuntojen antamista.

Tällä kertaa paimiolaisia asiakkaita siirtyi kuntakokeilun piiriin siis 311 ja sauvolaisia 74.
– Paimio ja Sauvo tuottavat koko asiakasryhmälle palvelut keskitetysti yhteistyösopimuksen pohjalta. Asiakkaita palvellaan molemmissa kunnissa, mutta valtaosa henkilökohtaisista tapaamisista tapahtuu Paimion työvoimapalveluiden toimitiloissa Sähköyhtiöntiellä. Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi kanssamme voi asioida myös puhelimitse sekä etäyhteyden avulla, Joutsenlahti sanoo.

Asiakkaiden näkökulmasta kokeilu näyttäytyy Johannes Joutsenlahden mukaan useampina yhteydenottoina ja tapaamisina työvoimapalveluiden taholta.

Kuntakokeilussa asiakkailta myös edellytetään enemmän oma-aloitteisuutta ja toimenpiteitä oman työllistymisensä ratkaisemiseksi.
– Asiakkaiden työllistymissuunnitelmia tarkistetaan useammin ja työllistymistä edistäviä palveluja tarjotaan enemmän. Työtä saa vain työtä hakemalla, ja asiakkaille tullaankin tekemään työtarjouksia heille sopiviin avoimiin työpaikkoihin.

Vaikka korona on hieman kurittanut työmarkkinoita, Paimion ja Sauvon alueella on avoinna runsaasti työpaikkoja.
– Tällä hetkellä niitä on noin sata. Työmarkkinat eivät myöskään rajaudu omaan asuinkuntaan, vaan työssäkäyntialue on hyvin laaja ja meidän työssäkäyntialueeseemme kuuluvat niin Turku kuin Salokin. Kaiken työn tekeminen tai lisäkoulutuksen hankkiminen työttömyysaikana antaa työantajalle positiivisen mielikuvan työnhakijasta, kannustaa Joutsenlahti.

Myös koulutusvaihtoehtoja on tällä hetkellä paljon tarjolla. Usein voi opiskella ja silti olla myös työttömyysturvan piirissä.
– Jos työnhakijan ammattitaidossa ja osaamisessa on kehitettävää, niin silloin kannustamme kouluttautumaan, Joutsenlahti jatkaa.

Henkilökohtainen palvelu on kuntakokeilun ensisijaisia tavoitteita.

– Jokaisella kokeiluun kuuluvalla työnhakijalla on oma henkilökohtainen virkailija, johon voi ottaa halutessaan yhteyttä. Kokeilun aikana asiakaspalvelua tarjoavat yhdessä sekä TE-virkailijat että kunnan omat työvoimasuunnittelijat, toteaa Johannes Joutsenlahti Paimion työvoimapalveluista.

Yhteydenotot kokeilun piiriin kuuluviin työnhakijoihin aloitettiin heti kokeilun käynnistyttyä.
– Läheskään kaikkiin ei ole vielä ehditty ottaa yhteyttä. Eikä pelkkä yhteydenotto ole edes tavoitteena riittävä, vaan tavoittelemme sitä, että voimme asiakkaille myös jotain tarjota ja ohjata heitä eteenpäin, Joutsenlahti kertoo.

Turun seudulla työllisyyden kuntakokeiluun 2021–2023 osallistuvat Paimion ja Sauvon lisäksi Laitila, Turku ja Uusikaupunki. Kokeilussa kunnan vastuulle siirtyvät ne kokeilukunnissa asuvat työttömät työnhakijat, jotka eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä, ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!