Paimion Sähkömuseosäätiön Leikkispitte-hankkeelle avustusta

Leikkiperinnettä dokumentoidaan ja elävöitetään Paimiossa

Paimion Sähkömuseon varalle on suuria suunnitelmia.

Paimion Sähkömuseoon rakennetaan ensi kesäksi paimiolaista leikkiperinnettä esittelevä kiertonäyttely.

PAIMIO. Museovirasto on myöntänyt 4 800 euron avustuksen Paimion Sähkömuseosäätiön paimiolaisen leikkiperinteen dokumentointi ja elävöittäminen -hankkeeseen. Yhteisöjen kulttuuriperintötoiminnan avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustuksia myönnettiin yhteensä 79 150 euroa, kymmenelle eri kansalaisjärjestölle ja yhteisölle.

Paimion Sähkömuseosäätiö toimii Leikkispitte-hankkeen koordinaattorina ja päävastuullisena toimijana. Hankkeen toteutus tehdään kuitenkin paikallisesti laaja-alaisena yhteistyönä.

Leikkispitte-hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja tuoda esiin entisajan paimiolaista leikkiperinnettä: ennen kaikkea siihen liittyviä paikkoja, tapoja ja käytänteitä. Samalla kerätään myös kuva- ja haastatteluaineistoa, jota voidaan hankkeen loputtuakin jakaa yleisesti nähtäville ja kuultaville.

Hankkeen tulokset kerätään ja esitellään toiminnallisina leikkityöpajoina, mobiilileikkeinä  sekä lapsille että varttuneemmalle väestölle. Lisäksi tulossa on leikkiaiheinen kiertonäyttely, jossa esitellään entisajan leikkitapoja ja -paikkoja. Kiertonäyttely pystytetään tulevaksi kesäksi Sähkömuseoon, josta se myöhemmin siirtyy muihin tiloihin Paimiossa.

Idea Leikkispitte-hankkeeseen syntyi, kun aikoinaan 1940–1970 -luvuilla Lounais-Suomen Sähköosakeyhtiön alueella asuneita henkilöitä alkoi muistella lapsuuttaan ja erityisesti niitä yhteisiä leikkejä ja pelejä.

Turun Seutusanomat

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!