Nopea- vai suurnopeusrata

KUNTAVAALIT/MIELIPIDE

Tunnin juna -hankkeen kustannusarvio on iso. Sen välittömät ja välilliset hyödyt ovat kuitenkin niin suuret, että hanke tulee toteuttaa. Merkittävä kustannusten nostaja hankkeessa on Espoo-Salo -välin oikorata, joka on suunniteltu suurnopeusradaksi. Radalla voisi ajaa nopeudella 250 kilometriä tunnissa noin 48 kilometrin matkan. Matka-aikahyöty on noin 3 minuuttia verrattuna siihen, että radalla ajetaan nopeutta 200 kilometriä tunnissa.

Todellista merkitystä suurnopeusradalla olisi Helsingin ja Oulun välillä. Turun ja Helsingin välisen tunnin junan maksiminopeudeksi riittää hyvin 200 km/h. Matka-aika olisi noin tunti ja vartti, mutta kuitenkin merkittävästi lyhempi nykyiseen matka-aikaan, joka vaihtelee tunnin ja kolmen vartin ja kahden tunnin välillä junatyypistä ja muusta liikenteestä riippuen.

Merkittävä asia tunnin junan rinnalla on lähijunaliikenne. Näin kaksoisraiteesta ja oikoradasta saadaan paras hyöty. Lähijunaliikenne ei markkinaehtoisena liene kannattava, mutta Turun seudun ja Varsinais-Suomen maakunnan kunnille ja elinvoimalle sillä on suuri merkitys. Monelle se mahdollistaisi myös työssäkäynnin kauempana kotoa.

Jotta koko Turku – Helsinki -väli olisi kasvukäytävää, tulisi lähijunaliikenteen liikennöidä Turku – Salo ja Helsinki – Salo välillä. Oma kysymyksensä on, mahdollistaako Espoo – Salo oikorata lähijunapysäkkejä. Paremmin ainakin silloin, kun oikorata rakennetaan nopeana ratana, eikä suurnopeusratana. Kustannussäästö olisi miljardiluokkaa.

Muukin Varsinais-Suomen lähijunaliikenne Naantaliin, Uuteenkaupunkiin ja Loimaalle välipysäkkeineen olisi merkittävä alueen kunnille, työmatkaliikenteelle ja tunnin junan syöttöliikenteenä. Lähijunaliikenne ei olisi Turulta pois, vaan päinvastoin se vahvistaisi ja toisi lähemmäksi maakunnan keskuskaupunkia.

Marko Heimonen (kesk.)

Kaarina