Kustavin Suotorpan päiväkodin laajennusurakka toteutunee kesällä

KUSTAVI. Kustavin kunnan rakennuslautakunta päätti 2. helmikuuta kokouksessaan kilpailuttaa Suotorpan päiväkodin laajennukseen liittyvän kokonaisurakan.  Laajentamiseen on varauduttu 100 000 eurolla vuoden 2021 talousarvion investointiosassa.

Urakka sisältää Kustavin kunnan päiväkodin uuden märkäeteisen rakentamisen ja talotekniikan uusimisen, joiden on tarkoitus tapahtua kesä–elokuussa 2021. Tarjousten jättöaikaa on 29. maaliskuuta asti.

Katariina Mäkinen-Önsoy