Kustaviin haetaan rehtori–sivistysjohtajaa

Perustettavan hallinnollisen rehtorin viran tehtävänkuvaan sisältyy sivistyslautakunnan esittelytehtävät ja muut nykyisen Taivassalon ja Kustavin yhteisen sivistysjohtajan työt.

KUSTAVI. Kustavin kunnanvaltuuston 22.3. tekemällä päätöksellä kuntaan perustetaan rehtorin virka, johon valittavalta edellytetään vahvaa pedagogista ja hallinnollista osaamista sekä kokemusta henkilöstöjohtamisesta. Haku alkoi heti kokousta seuraavana päivänä ja on avoinna 6. huhtikuuta asti.

Kustavin kunnanhallituksen helmikuussa tekemän esityksen mukaisesti rehtorin viran tehtävänkuvaan sisällytetään sivistyslautakunnan esittelytehtävät ja muut nykyiselle Taivassalon ja Kustavin yhteiselle sivistysjohtajalle kuuluvat tehtävät. Viran kokonaistyöajasta opetusvelvollisuutta on 12 tuntia viikossa.

Uusi rehtori toimii Kivimaan alakoulun opettajien ja varhaiskasvatusjohtajan esimiehenä sekä kunnan johtoryhmän jäsenenä.

Samalla päätettiin, että Kivimaan koulun nykyisen rehtori-luokanopettajan viran nimike muutetaan luokanopettajaksi.

Kustavin opetustoimen hallinnon järjestämiseen piti tehdä muutoksia, sillä Taivassalo ja Kustavi päättivät Taivassalon aloitteesta irtisanoa 9.7.1985 allekirjoitetun opetushallinnon järjestämistä koskevan yhteistyösopimuksen.

Taivassalon kunnanhallitus katsoi sopimuksen irtisanomisen tarkoituksenmukaiseksi, koska nykyinen virkajärjestely on todettu erittäin kuormittavaksi. Samassa yhteydessä Taivassalon kunnanhallitus teki Kustavin kunnalle esityksen, että sopimus päätettäisiin yhteisesti sopimalla päättymään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kustavin ja Taivassalon väliseen yhteistyösopimukseen on kuulunut opetushallinnon lisäksi myös koulukuraattorin tehtäviä.
– Koulukuraattorin työt sisällytetään Kustavissa tästä lähtien sosiaaliohjaajan toimeen, joka on parhaillaan uudessa haussa, Kustavin vs. kunnanjohtaja Kati Rekola kertoo.

Aiempaan yhteistyösopimukseen on kuulunut myös englannin kielen opettajan resurssia. Taivassalolla on mahdollista jatkaa kyseisen opettajan resurssin myyntiä ainakin seuraavan lukuvuoden ajan. Jos Kustaviin rekrytoitavan rehtorin opetusprofiiliin sisältyy kyseinen pätevyys, opetus voisi järjestyä virkaan valitun toimesta.

Opetushallinnon järjestäminen Kustavin kunnassa itsenäisesti vaatii varsinaisten henkilöstökysymysten lisäksi muita hallinnon ratkaisuja. Näihin kuuluu muun muassa Priimus oppilashuollon tietojärjestelmän hankinta ja osuus sihteerin työstä.

– Nämä tehtävät liitetään maaliskuussa valitun toimistovirkailijan työnkuvaan, vs. kunnanjohtaja Kati Rekola sanoo.

Kunnanhallitus päätti maaliskuussa pitämässään kokouksessa valita rekrytointityöryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti toimistovirkailijan tehtävään Nina Lepistön.

Kustavin hallintosääntö päivitetään kunnanhallituksen päätöksen mukaan niin, että sivistyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan tehtävät sekä viranhaltijat tehtävineen päivitetään vastaamaan esitettyä uudistusta. Varhaiskasvatus siirretään kokonaisuudessaan sosiaalilautakunnan alaisuudesta sivistyslautakunnan alaisuuteen.

Päivitetty hallintosääntö tuodaan hallitus- ja valtuustokäsittelyyn uuden valtuustokauden alettua.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!