Masku hylkäsi tonttitarjouksen

MASKU.

Maskun kunta hylkäsi sille esitetyn tarjouksen Pirttimäessä osoitteessa Anettenkuja 4 sijaitsevasta tontista. Ostajilla oli kaksi vaihtoehtoa tontille: joko he ostaisivat tontin rakennusluvalla ilman määräaikaa rakentamisen aloittamiselle noin 16.600 euron hintaan tai he ostaisivat tontin puistoalueeksi noin 10.000 euron hintaan. Jälkimmäinen vaihtoehto muun muassa nostaisi ostajien mukaan kahden jäljelle jäävän tontin arvoa.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei kunta myy tonttia ilman rakentamiselle asetettua määräaikaa eikä myöskään puistoalueeksi.

Maskun kunnan sivuilla tontin hinnaksi on ilmoitettu 32.075 euroa.

Liisa Kallio