Tuija Kailanen edustamaan Laitilaa Valoniaan

LAITILA.

Laitilan kaupunginhallitus nimesi ympäristöpäällikkö Tuija Kailasen edustamaan Laitilaa Valonian ohjelmakaudelle 2021. Kailasen varajäsenenä toimii tekninen johtaja Mika Raula. Kailanen on Valoniassa osa ohjausryhmää, joka kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Vuosina 2015–2020 Vakka-Suomella oli Valoniassa yksi edustaja: Uudenkaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula. Hänen varajäsenenään toimi Laitilan ympäristösihteeri Pekka Simula. Uusikaupunki kuitenkin päätti valita tällä kertaa edustajan ja varajäsenen omista riveistään.

Valonian eli Varsinais-Suomen kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaation uusi ohjelmakausi käynnistyi vuoden 2021 alussa. Valonian ohjausryhmä toimii asiantuntijaryhmänä sekä vuorovaikutuskanavana Valonian ja kuntien välillä.

Liisa Kallio