Selvitys Naantalin seudun teollisesta tulevaisuudesta edennyt hyvin

Nesteen Naantalin jalostamotoiminta lakkautetaan maaliskuun loppuun mennessä. Kuva: Neste

NAANTALI

Neste on ilmoittanut marraskuun lopulla sulkevansa Naantalin jalostamon. Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti Panu Routilan yhdessä Janne Virtasen kanssa selvittämään vaihtoehtoja lieventää sulkemisesta Naantalin seudulle aiheutuvaa haittaa. Vaihtoehtoina on joko löytää alueelle korvaavaa tai muuta teollista toimintaa tai saada muulla tavoin vähennettyä työntekijöille ja alueelle toiminnan sulkemisesta aiheutuvaa haittaa.

– Selvitystyö on edennyt hyvin ja meillä on hyvä keskusteluyhteys Neste Oyj:n, valtion sekä alueen toimijoiden kanssa. Olemme tavanneet yli 150 henkilöä selvitykseen liittyen. Asia on herättänyt suurta mielenkiintoa. Teollisen toiminnan ja yhteiskunnan näkökulmasta alue on ainutlaatuinen ja syytä pitää teollisessa käytössä myös tulevaisuudessa, toteaa selvityshenkilö Panu Routila.

Jalostamon sulkeminen on kolaus koko alueen työllisyyteen.

– Jalostamon alasajolla on merkittäviä työllisyys- ja kuntatalousvaikutuksia, jotka koskevat koko Turun seutua. Uuden teollisen toiminnan on aikanaan tuotava uusia yrityksiä, työpaikkoja ja verotuloja. Luonnollisin tuleva toiminta alueella liittynee uusiin tulevaisuuden energiamuotoihin. Euroopassa on useita esimerkkejä, joissa suljetuista jalostamoista on onnistuttu kehittämään uusiokäyttöä. Tulemme lopullisessa selvityksessä esittämään alueelle tulevaisuuden vaihtoehtoja ja muita toimenpidesuosituksia, jatkaa Routila.

Jalostamon alueen uudellen käyttöönotto ei kuitenkaan tapahdu sormia napsauttamalla.

– Alueella on ollut öljynjalostustoimintaa vuosikymmeniä, jonka johdosta maa- ja vesialueet vaativat puhdistamista. Tämä vienee pitkän ajan, mutta edellytyksiä on uuden toiminnan kehittämiselle. Kaikkien yhteinen tahto lienee, että alue saadaan uuteen tehokkaaseen käyttöön, arvioi Janne Virtanen.

Alueen teollisuuden piristämiseksi on kuitenkin olemassa valtion tukityökaluja, ja tukea on mahdollista saada varsin mittavasti myös EU:sta.

– Valtio on ilmaissut tahtonsa olla tukemassa jalostamon sulkemisesta johtuvaa merkittävää äkillistä teollista murrosta. Samaan aikaan on mahdollista hyödyntää myös EU:n elpymisvälineitä. Korona on hidastanut selvitystyötä jonkin verran. Tavoitteemme on, että voimme helmikuussa julkaista väliraportissa konseptin, jolla alueen uutta teollista toimintaa voidaan kehittää. Toivon, että samalla kuulemme positiivisia uutisia valtion panostuksesta muutokseen, pohtii Routila.