Vehmaan taloustilanne edelleen haasteellinen

Vehmaan kunnanjohtaja Ari Koskinen.

Kunta yrittää paikata kertynyttä alijäämää tulevien vuosien aikana.

VEHMAA.

Vehmaan kunnanvaltuusto hyväksyi hallituksen esittämän ensi vuoden talousarvion 7. joulukuuta. Kunnan tilanne on haasteellinen: vaikka talousarvio ensi vuodelle on 183 000 euroa ylijäämäinen, on taseen kokonaisalijäämä 1,4 miljoonaa euroa pakkasella. Tavoitteena on saada alijäämä katettua seuraavan neljän vuoden aikana. Vuoden 2020 tuloksen on arvioitu olevan 600 000 euroa plussan puolella.

Vuoden 2021 talousarvioesityksen vuosikate on noin 874 000 euroa. Lainaa Vehmaalla on noin 7400 euroa asukasta kohden. Luku ylittää reippaasti maan keskiarvon, joka on noin 3300 euroa per asukas.

Vehmaan kunnanjohtaja Ari Koskinen nostaa talousarviossa esiin kunnan onnistuneet hankkeet ja väkiluvun kasvun.

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta olemme onnistuneet säilyttämään ja parantamaan kuntamme vetovoimaa onnistuneiden kärkihankkeidemme johdosta, joihin kuuluu muun muassa uusi hirsikoulu, lähiliikuntapaikka ja päiväkodin uudet tilat. Kuntamme väkiluku onkin kasvanut yli 20 henkilöllä kesäkuusta 2019 kesäkuuhun 2020. Erityisesti mainittavana yksityiskohtana on muun muassa se, että tänä lukuvuonna peruskoulun ensimmäisellä luokalla on kaksi ryhmää ja 33 oppilasta, hän kertoo.

Investointeja on melko vähän ensi vuodelle: noin 400 000 euron edestä. Ensi vuonna Vehmaa käyttää varoja muun muassa katuvalaistukseen ja -päällysteisiin 40 000 euroa, päiväkodin uuteen luontoryhmään 30 000 euroa ja liikuntahallin pysäköintialueen asfaltointiin 20 000 euroa.

– Investoinneista on mainittava terveyskeskusrakennuksen yhteydessä olevan niin kutsutun Kivilinnan eli entisen vuodeosaston muutos- ja maalausurakka, jolla vuodeosaston tilat muutetaan virastokäyttöön soveltuviksi siten, että kunnanvirasto voi siirtyä sinne nykyisistä toimitiloistaan.

Vehmaan kunta määrättiin valtion kriisikuntamenettelyyn vuonna 2019 kahden edeltävän vuoden tilinpäätösten perusteella. Esimerkiksi vuonna 2018 kunnan tilinpäätös oli miinuksella 1,3 miljoonaa euroa. Keskeisenä keinona kertyneen alijäämän kattamiselle oli sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten leikkaaminen.

Keskeisin tavoite lähivuosina ja suunnitelmakaudella on saada kuntakonsernin alijäämä painettua alle 1000 euroa per asukas. Tällöin kunta pääsee irti arviointimenettelystä, Koskinen sanoo.

Liisa Kallio